הנשר הגדול בבית הספרים
English Version צרו קשר כנס חוקרים אוצרות בית הספרים כתבי הרמבם חיי הרמבם הקדמה

פירוש התלמוד

בהקדמתו לפירושו למשנה ציין הרמב"ם שכתב פירוש לתלמוד, לסדרים מועד, נשים ונזיקין. רק מעט מפירושו שרד. פירוש שלם למסכת ראש השנה נמצא בכתבי-יד אחדים, ובכללם בכתב-יד הספרייה הלאומית בפריז heb. 336. קטעים מפירושו למסכתות נוספות נמצאו בכתביהם של מחברים אחרים. עוד שרדו בגניזה הקהירית קטעים שונים מחיבורו של הרמב"ם על התלמוד הירושלמי, והם שמורים בספריית האוניברסיטה בקמברידג'. חיבור זה מכונה בפירושו של הרמב"ם למשנה "הלכות הירושלמי", ועניינו אוסף פסקי הלכות ממסכתות ברכות וכתובות, המקביל באופיו לספר "הלכות הרי"ף" לתלמוד הבבלי.

את פירוש הרמב"ם למסכת ראש השנה על פי כתב-יד פריז הוציא לאור י' בריל, פריז 1865. קטעים מפירושי הרמב"ם לתלמוד שצוטטו בידי אחרים ליקט מ"י זק"ש, חידושי הרמב"ם לתלמוד, ירושלים תשכ"ג. קטעים מ"הלכות הירושלמי" פרסם ש' ליברמן, הלכות הירושלמי, נויארק תש"ח; קטע משלים ממסכת כתובות פרסם ס' הופקינס: Journal of Semitic Studies, 28 (1983), pp. 273–409


אודות התערוכה
| צור קשר | אתר הספריה | תנאי שימוש

 

לצפייה בפריטים