חזרה לדף הבית - עיתונות עברית היסטורית


  תאריכים ומספרי כרך וחוברת ראשי >> חבצלת

הערות תאריך עברי כרך/חוברת תאריך אזרחי
אין תאריך לועזי יב אלול תרכג שנה ראשונה מס' 2 27.08.1863
אין תאריך לועזי יא תשרי תרכד שנה ראשונה מס' 3 24.09.1863
אין תאריך לועזי ט חשון תרכד שנה ראשונה מס' 4 22.10.1863
אין תאריך לועזי טו כסלו תרכד שנה ראשונה מס' 5 26.11.1863
אין תאריך לועזי כ אלול תרל שנה ראשונה מס' 1 16.09.1870
אין תאריך לועזי יב תשרי תרלא שנה ראשונה מס' 2 07.10.1870
אין תאריך לועזי ג חשון תרלא שנה ראשונה מס' 3 28.10.1870
אין תאריך לועזי יז חשון תרלא שנה ראשונה מס' 4 11.11.1870
אין תאריך לועזי רח כסלו תרלא שנה ראשונה מס' 5 25.11.1870
אין תאריך לועזי טו כסלו תרלא שנה ראשונה מס' 6 09.12.1870
אין תאריך לועזי כט כסלו תרלא שנה ראשונה מס' 7 23.12.1870
אין תאריך לועזי יג טבת תרלא שנה ראשונה מס' 8 06.01.1871
אין תאריך לועזי כז טבת תרלא שנה ראשונה מס' 9 20.01.1871
אין תאריך לועזי יב שבט תרלא שנה ראשונה מס' 01 03.02.1871
אין תאריך לועזי כו שבט תרלא שנה ראשונה מס' 11 17.02.1871
אין תאריך לועזי י אדר תרלא שנה ראשונה מס' 21 03.03.1871
אין תאריך לועזי כו אדר תרלא שנה ראשונה מס' 31 19.03.1871
אין תאריך לועזי ט ניסן תרלא שנה ראשונה מס' 41 31.03.1871
אין תאריך לועזי א דרח אייר תרלא שנה ראשונה מס' 51 21.04.1871
אין תאריך לועזי ז אייר תרלא שנה ראשונה מס' 61 28.04.1871
אין תאריך לועזי כא אייר תרלא שנה ראשונה מס' 71 12.05.1871
אין תאריך לועזי ה סיון תרלא שנה ראשונה מס' 81 25.05.1871
אין תאריך לועזי כ סיון תרלא שנה ראשונה מס' 91 09.06.1871
אין תאריך לועזי ד תמוז תרלא שנה ראשונה מס' 02 23.06.1871
אין תאריך לועזי יח תמוז תרלא שנה ראשונה מס' 12 07.07.1871
אין תאריך לועזי ג אב תרלא שנה ראשונה מס' 22 21.07.1871
אין תאריך לועזי יז אב תרלא שנה ראשונה מס' 32 04.08.1871
אין תאריך לועזי ב דרח אלול תרלא שנה ראשונה מס' 42 18.08.1871
אין תאריך לועזי כב אלול תרלא שנה ראשונה מס' 52 08.09.1871
אין תאריך לועזי ז תשרי תרלב שנה שניה מס' 1 22.09.1871
אין תאריך לועזי כז תשרי תרלב שנה שניה מס' 2 12.10.1871
אין תאריך לועזי ה חשון תרלב שנה שניה מס' 3 20.10.1871
אין תאריך לועזי יב חשון תרלב שנה שניה מס' 4 27.10.1871
אין תאריך לועזי יט חשון תרלב שנה שניה מס' 5 03.11.1871
אין תאריך לועזי כו חשון תרלב שנה שניה מס' 6 10.11.1871
אין תאריך לועזי ד כסלו תרלב שנה שניה מס' 7 17.11.1871
אין תאריך לועזי יא כסלו תרלב שנה שניה מס' 8 24.11.1871
אין תאריך לועזי כ כסלו תרלב שנה שניה מס' 9 03.12.1871
אין תאריך לועזי כט כסלו תרלב שנה שניה מס' 01 12.12.1871
אין תאריך לועזי ז טבת תרלב שנה שניה מס' 11 19.12.1871
אין תאריך לועזי טו טבת תרלב שנה שניה מס' 21 27.12.1871
אין תאריך לועזי כג טבת תרלב שנה שניה מס' 31 04.01.1872
אין תאריך לועזי רח שבט תרלב שנה שניה מס' 41 11.01.1872
אין תאריך לועזי ח שבט תרלב שנה שניה מס' 51 18.01.1872
אין תאריך לועזי טז שבט תרלב שנה שניה מס' 61 26.01.1872
אין תאריך לועזי כג שבט תרלב שנה שניה מס' 71 02.02.1872
אין תאריך לועזי א דרח אדר תרלב שנה שניה מס' 81 09.02.1872
אין תאריך לועזי ז אדר א תרלב שנה שניה מס' 91 16.02.1872
אין תאריך לועזי יד אדר א תרלב שנה שניה מס' 02 23.02.1872
אין תאריך לועזי כא אדר א תרלב שנה שניה מס' 12 01.03.1872
אין תאריך לועזי כח אדר א תרלב שנה שניה מס' 22 08.03.1872
אין תאריך לועזי ה אדר ב תרלב שנה שניה מס' 32 15.03.1872
אין תאריך לועזי יב אדר ב תרלב שנה שניה מס' 42 22.03.1872
אין תאריך לועזי כו אדר ב תרלב שנה שניה מס' 52 05.04.1872
תחילת תאריך לועזי מודפס ד ניסן תרלב שנה שניה מס' 62 12.04.1872
  יא ניסן תרלב שנה שניה מס' 72 19.04.1872
  ב אייר תרלב שנה שניה מס' 82 10.05.1872
  ט אייר תרלב שנה שניה מס' 92 17.05.1872
  טז אייר תרלב שנה שניה מס' 03 24.05.1872
  כג אייר תרלב שנה שניה מס' 13 31.05.1872
  רח סיון תרלב שנה שניה מס' 23 07.06.1872
  ח סיון תרלב שנה שניה מס' 33 14.06.1872
  טו סיון תרלב שנה שניה מס' 43 21.06.1872
  כב סיון תרלב שנה שניה מס' 53 28.06.1872
  כט סיון תרלב שנה שניה מס' 63 05.07.1872
  ו תמוז תרלב שנה שניה מס' 73 12.07.1872
  יג תמוז תרלב שנה שניה מס' 83 19.07.1872
  כ תמוז תרלב שנה שניה מס' 93 26.07.1872
  כז תמוז תרלב שנה שניה מס' 04 02.08.1872
  ה אב תרלב שנה שניה מס' 14 09.08.1872
  יב אב תרלב שנה שניה מס' 24 16.08.1872
  יט אב תרלב שנה שניה מס' 34 23.08.1872
  כו אב תרלב שנה שניה מס' 44 30.08.1872
  ג אלול תרלב שנה שניה מס' 54 06.09.1872
  י אלול תרלב שנה שניה מס' 64 13.09.1872
  יז אלול תרלב שנה שניה מס' 74 20.09.1872
  כד אלול תרלב שנה שניה מס' 84 27.09.1872
  ח תשרי תרלג שנה שלישית מס' 1 10.10.1872
  כט תשרי תרלג שנה שלישית מס' 2 31.10.1872
  ז חשון תרלג שנה שלישית מס' 3 08.11.1872
  יד חשון תרלג שנה שלישית מס' 4 15.11.1872
  כא חשון תרלג שנה שלישית מס' 5 22.11.1872
  כח חשון תרלג שנה שלישית מס' 6 29.11.1872
  ו כסלו תרלג שנה שלישית מס' 7 06.12.1872
  יג כסלו תרלג שנה שלישית מס' 8 13.12.1872
  כ כסלו תרלג שנה שלישית מס' 9 20.12.1872
  כז כסלו תרלג שנה שלישית מס' 01 27.12.1872
  ד טבת תרלג שנה שלישית מס' 11 03.01.1873
  יא טבת תרלג שנה שלישית מס' 21 10.01.1873
  יח טבת תרלג שנה שלישית מס' 31 17.01.1873
  כה טבת תרלג שנה שלישית מס' 41 24.01.1873
  י שבט תרלג שנה שלישית מס' 51-61 07.02.1873
  יז שבט תרלג שנה שלישית מס' 71 14.02.1873
  כד שבט תרלג שנה שלישית מס' 81 21.02.1873
  רח אדר תרלג שנה שלישית מס' 91 28.02.1873
  ח אדר תרלג שנה שלישית מס' 02 07.03.1873
  יג אדר תרלג שנה שלישית מס' 12 12.03.1873
גליון חסר. תאריך משוער כ אדר תרלג שנה שלישית מס' 22 19.03.1873
  כט אדר תרלג שנה שלישית מס' 32 26.03.1873
אין תאריך לועזי י ניסן תרלג שנה שלישית מס' 42 07.04.1873
  כח ניסן תרלג שנה שלישית מס' 52 25.04.1873
  ה אייר תרלג שנה שלישית מס' 62 02.05.1873
  יב אייר תרלג שנה שלישית מס' 72 09.05.1873
  יט אייר תרלג שנה שלישית מס' 82 16.05.1873
  כו אייר תרלג שנה שלישית מס' 92 23.05.1873
  ד סיון תרלג שנה שלישית מס' 03 30.05.1873
  יא סיון תרלג שנה שלישית מס' 13 06.06.1873
  יח סיון תרלג שנה שלישית מס' 23 13.06.1873
  כה סיון תרלג שנה שלישית מס' 33 20.06.1873
  ב תמוז תרלג שנה שלישית מס' 43 27.06.1873
  ט תמוז תרלג שנה שלישית מס' 53 04.07.1873
  טז תמוז תרלג שנה שלישית מס' 63 11.07.1873
  כג תמוז תרלג שנה שלישית מס' 73 18.07.1873
  רח מנחם אב תרלג שנה שלישית מס' 83 25.07.1873
  ח מנחם אב תרלג שנה שלישית מס' 93 02.08.1873
  טו מנחם אב תרלג שנה שלישית מס' 04 08.08.1873
  כב אב תרלג שנה שלישית מס' 14 15.08.1873
  ו אלול תרלג שנה שלישית מס' 24 29.08.1873
  כ אלול תרלג שנה שלישית מס' 34 14.09.1873
  כז אלול תרלג שנה שלישית מס' 44 21.09.1873
  יב תשרי תרלד שנה רביעית מס' 1 03.10.1873
  ג חשון תרלד שנה רביעית מס' 2-3 24.10.1873
  י חשון תרלד שנה רביעית מס' 4 31.10.1873
  יז חשון תרלד שנה רביעית מס' 5 07.11.1873
  כד חשון תרלד שנה רביעית מס' 6 14.11.1873
  רח כסלו תרלד שנה רביעית מס' 7 21.11.1873
  ח כסלו תרלד שנה רביעית מס' 8 28.11.1873
  טו כסלו תרלד שנה רביעית מס' 9 05.12.1873
  כב כסלו תרלד שנה רביעית מס' 01 12.12.1873
  כט כסלו תרלד שנה רביעית מס' 11 19.12.1873
  ו טבת תרלד שנה רביעית מס' 21 26.12.1873
אין תאריך לועזי יג טבת תרלד שנה רביעית מס' 31 02.01.1874
  כ טבת תרלד שנה רביעית מס' 41 09.01.1874
  כז טבת תרלד שנה רביעית מס' 51 16.01.1874
  ה שבט תרלד שנה רביעית מס' 61 23.01.1874
  יב שבט תרלד שנה רביעית מס' 71 30.01.1874
  יט שבט תרלד שנה רביעית מס' 81 06.02.1874
  כו שבט תרלד שנה רביעית מס' 91 13.02.1874
  ג אדר תרלד שנה רביעית מס' 02 20.02.1874
  י אדר תרלד שנה רביעית מס' 12 27.02.1874
  יז אדר תרלד שנה רביעית מס' 22 06.03.1874
  כד אדר תרלד שנה רביעית מס' 32 10.03.1874
  ט ניסן תרלד שנה רביעית מס' 42 27.03.1874
  רח אייר תרלד שנה רביעית מס' 52 17.04.1874
  ז אייר תרלד שנה רביעית מס' 62 24.04.1874
  יד אייר תרלד שנה רביעית מס' 72 01.05.1874
  כא אייר תרלד שנה רביעית מס' 82 08.05.1874
  כח אייר תרלד שנה רביעית מס' 92 15.05.1874
  ה סיון תרלד שנה רביעית מס' 03 22.05.1874
  יב סיון תרלד שנה רביעית מס' 13 28.05.1874
  כ סיון תרלד שנה רביעית מס' 23 05.06.1874
  כז סיון תרלד שנה רביעית מס' 33 12.06.1874
  ד תמוז תרלד שנה רביעית מס' 43 19.06.1874
  יא תמוז תרלד שנה רביעית מס' 53 26.06.1874
  יח תמוז תרלד שנה רביעית מס' 63 03.07.1874
  כה תמוז תרלד שנה רביעית מס' 73 10.07.1874
  ג אב תרלד שנה רביעית מס' 83 17.07.1874
  י אב תרלד שנה רביעית מס' 93 24.07.1874
  יז אב תרלד שנה רביעית מס' 04 31.07.1874
  כד אב תרלד שנה רביעית מס' 14 07.08.1874
  רח אלול תרלד שנה רביעית מס' 24 14.08.1874
  ח אלול תרלד שנה רביעית מס' 34 21.08.1874
  טו אלול תרלד שנה רביעית מס' 44 28.08.1874
  כב אלול תרלד שנה רביעית מס' 54 04.09.1874
  כט אלול תרלד שנה רביעית מס' 64 11.09.1874
  ז תשרי תרלה שנה חמישית מס' 1 18.09.1874
  כח תשרי תרלה שנה חמישית מס' 2 09.10.1874
  ה חשון תרלה שנה חמישית מס' 3 16.10.1874
  יב חשון תרלה שנה חמישית מס' 4 23.10.1874
  יט חשון תרלה שנה חמישית מס' 5 30.10.1874
  כו חשון תרלה שנה חמישית מס' 6 06.11.1874
  י כסלו תרלה שנה חמישית מס' 7 20.11.1874
  יח כסלו תרלה שנה חמישית מס' 8 27.11.1874
  כה כסלו תרלה שנה חמישית מס' 9 04.12.1874
  י טבת תרלה שנה חמישית מס' 01 18.12.1874
  יז טבת תרלה שנה חמישית מס' 11 25.12.1874
  כד טבת תרלה שנה חמישית מס' 21 01.01.1875
  ב שבט תרלה שנה חמישית מס' 31 08.01.1875
  ט שבט תרלה שנה חמישית מס' 41 15.01.1875
  טז שבט תרלה שנה חמישית מס' 51 22.01.1875
  כג שבט תרלה שנה חמישית מס' 61 29.01.1875
  א דרח אדר א תרלה שנה חמישית מס' 71 05.02.1875
  יד אדר א תרלה שנה חמישית מס' 81 19.02.1875
  כא אדר א תרלה שנה חמישית מס' 91 26.02.1875
  כח אדר א תרלה שנה חמישית מס' 02 05.03.1875
  ה אדר ב תרלה שנה חמישית מס' 12 12.03.1875
  יב אדר ב תרלה שנה חמישית מס' 22 19.03.1875
  יט אדר ב תרלה שנה חמישית מס' 32 26.03.1875
  כו אדר ב תרלה שנה חמישית מס' 42 02.04.1875
  ד ניסן תרלה שנה חמישית מס' 52 09.04.1875
  יא ניסן תרלה שנה חמישית מס' 62 16.04.1875
  ב אייר תרלה שנה חמישית מס' 72 07.05.1875
  ט אייר תרלה שנה חמישית מס' 82 14.05.1875
  טז אייר תרלה שנה חמישית מס' 92 21.05.1875
  כד אייר תרלה שנה חמישית מס' 03 28.05.1875
  רח סיון תרלה שנה חמישית מס' 13 04.06.1875
  ח סיון תרלה שנה חמישית מס' 23 11.06.1875
  טו סיון תרלה שנה חמישית מס' 33 18.06.1875
  כב סיון תרלה שנה חמישית מס' 43 25.06.1875
  כט סיון תרלה שנה חמישית מס' 53 02.07.1875
  ו תמוז תרלה שנה חמישית מס' 63 09.07.1875
  יג תמוז תרלה שנה חמישית מס' 73 16.07.1875
  כ תמוז תרלה שנה חמישית מס' 83 23.07.1875
  כז תמוז תרלה שנה חמישית מס' 93 30.07.1875
  ה אב תרלה שנה חמישית מס' 04 06.08.1875
  יב אב תרלה שנה חמישית מס' 14 13.08.1875
  יט אב תרלה שנה חמישית מס' 24 20.08.1875
  כו אב תרלה שנה חמישית מס' 34 27.08.1875
  ג אלול תרלה שנה חמישית מס' 44 03.09.1875
  י אלול תרלה שנה חמישית מס' 54 10.09.1875
  יז אלול תרלה שנה חמישית מס' 64 17.09.1875
  כד אלול תרלה שנה חמישית מס' 74 24.09.1875
  כט אלול תרלה שנה חמישית מס' 84 29.09.1875
  ח תשרי תרלו שנה שישית מס' 1 07.10.1875
  א דרח חשון תרלו שנה שישית מס' 2 29.10.1875
  ז חשון תרלו שנה שישית מס' 3 05.11.1875
  יד חשון תרלו שנה שישית מס' 4 12.11.1875
  כא חשון תרלו שנה שישית מס' 5 19.11.1875
  כח חשון תרלו שנה שישית מס' 6 26.11.1875
  ה כסלו תרלו שנה שישית מס' 7 02.12.1875
  יב כסלו תרלו שנה שישית מס' 8 09.12.1875
  יט כסלו תרלו שנה שישית מס' 9 17.12.1875
  כו כסלו תרלו שנה שישית מס' 01 24.12.1875
  ג טבת תרלו שנה שישית מס' 11 31.12.1875
  י טבת תרלו שנה שישית מס' 21 07.01.1876
  יז טבת תרלו שנה שישית מס' 31 14.01.1876
  כד טבת תרלו שנה שישית מס' 41 21.01.1876
  ב שבט תרלו שנה שישית מס' 51 28.01.1876
  ט שבט תרלו שנה שישית מס' 61 04.02.1876
  טז שבט תרלו שנה שישית מס' 71 11.02.1876
  ז אדר תרלו שנה שישית מס' 81-91 03.03.1876
  יג אדר תרלו שנה שישית מס' 02 09.03.1876
  כא אדר תרלו שנה שישית מס' 12 17.03.1876
  כח אדר תרלו שנה שישית מס' 22 24.03.1876
  ו ניסן תרלו שנה שישית מס' 32 31.03.1876
  יג ניסן תרלו שנה שישית מס' 42 07.04.1876
  כז ניסן תרלו שנה שישית מס' 52 21.04.1876
  ד אייר תרלו שנה שישית מס' 62 28.04.1876
  יא אייר תרלו שנה שישית מס' 72 05.05.1876
  יז אייר תרלו שנה שישית מס' 82 11.05.1876
  כה אייר תרלו שנה שישית מס' 92 19.05.1876
  ב סיון תרלו שנה שישית מס' 03 25.05.1876
  יז סיון תרלו שנה שישית מס' 13 08.06.1876
  ל סיון תרלו שנה שישית מס' 23 22.06.1876
  ח תמוז תרלו שנה שישית מס' 33 30.06.1876
  יד תמוז תרלו שנה שישית מס' 43 06.07.1876
  כב תמוז תרלו שנה שישית מס' 53 14.07.1876
  כח תמוז תרלו שנה שישית מס' 63 21.07.1876
  ז אב תרלו שנה שישית מס' 73 28.07.1876
  יד אב תרלו שנה שישית מס' 83 04.08.1876
  כא אב תרלו שנה שישית מס' 93 11.08.1876
  כז אב תרלו שנה שישית מס' 04 17.08.1876
  ה אלול תרלו שנה שישית מס' 14 25.08.1876
  יא אלול תרלו שנה שישית מס' 24 31.08.1876
גליון חסר. תאריך משוער יח אלול תרלו שנה שישית מס' 34 07.09.1876
  כה אלול תרלו שנה שישית מס' 44 14.09.1876
  ח תשרי תרלו שנה שביעית מס' 1 26.09.1876
  ב חשון תרלז שנה שביעית מס' 2-3 20.10.1876
  ט חשון תרלז שנה שביעית מס' 4 27.10.1876
  טז חשון תרלז שנה שביעית מס' 5 03.11.1876
  כג חשון תרלז שנה שביעית מס' 6 10.11.1876
  רח כסלו תרלז שנה שביעית מס' 7 17.11.1876
  ח כסלו תרלז שנה שביעית מס' 8 24.11.1876
  טו כסלו תרלז שנה שביעית מס' 9 01.12.1876
  כא כסלו תרלז שנה שביעית מס' 01 07.12.1876
  כט כסלו תרלז שנה שביעית מס' 11 15.12.1876
  ה טבת תרלז שנה שביעית מס' 21 21.12.1876
  יג טבת תרלז שנה שביעית מס' 31 29.12.1876
  כ טבת תרלז שנה שביעית מס' 41 05.01.1877
  כז טבת תרלז שנה שביעית מס' 51 12.01.1877
  ד שבט תרלז שנה שביעית מס' 61 18.01.1877
  יב שבט תרלז שנה שביעית מס' 71 26.01.1877
  יח שבט תרלז שנה שביעית מס' 81 01.02.1877
  כו שבט תרלז שנה שביעית מס' 91 08.02.1877
  ב אדר תרלז שנה שביעית מס' 02 14.02.1877
  יד אדר תרלז שנה שביעית מס' 12-22 27.02.1877
  כד אדר תרלז שנה שביעית מס' 32 07.03.1877
  א ניסן תרלז שנה שביעית מס' 42 14.03.1877
  ט ניסן תרלז שנה שביעית מס' 52 22.03.1877
  כט ניסן תרלז שנה שביעית מס' 62 11.04.1877
  ז אייר תרלז שנה שביעית מס' 72 20.04.1877
  יד אייר תרלז שנה שביעית מס' 82 27.04.1877
  כא אייר תרלז שנה שביעית מס' 92 04.05.1877
  ה סיון תרלז שנה שביעית מס' 03 17.05.1877
  יג סיון תרלז שנה שביעית מס' 13 24.05.1877
  כ סיון תרלז שנה שביעית מס' 23 01.06.1877
  י כסלו תרלח שנה שמינית מס' 1 17.11.1877
  טז כסליו תרלח שנה שמינית מס' 2 23.11.1877
  כד כסלו תרלח שנה שמינית מס' 3 30.11.1877
  א דרח טבת תרלח שנה שמינית מס' 4 06.12.1877
  ח טבת תרלח שנה שמינית מס' 5 14.12.1877
  יד טבת תרלח שנה שמינית מס' 6 20.12.1877
  כב טבת תרלח שנה שמינית מס' 7 28.12.1877
  כח טבת תרלח שנה שמינית מס' 8 03.01.1878
  יד שבט תרלח שנה שמינית מס' 9-01 17.01.1878
  כז שבט תרלח שנה שמינית מס' 11-21 31.01.1878
  ה אדר א תרלח שנה שמינית מס' 31 08.02.1878
  יב אדר א תרלח שנה שמינית מס' 41 15.02.1878
  יט אדר א תרלח שנה שמינית מס' 51 22.02.1878
  כה אדר א תרלח שנה שמינית מס' 61 28.02.1878
  ג אדר ב תרלח שנה שמינית מס' 71 08.03.1878
  ט אדר ב תרלח שנה שמינית מס' 81 14.03.1878
  יד אדר ב תרלח שנה שמינית מס' 91 19.03.1878
  כג אדר ב תרלח שנה שמינית מס' 02 28.03.1878
  ב ניסן תרלח שנה שמינית מס' 12 06.04.1878
  ח ניסן תרלח שנה שמינית מס' 22 12.04.1878
  א דרח אייר תרלח שנה שמינית מס' 32 03.05.1878
  ו אייר תרלח שנה שמינית מס' 42 09.05.1878
  יד אייר תרלח שנה שמינית מס' 52 16.05.1878
  כח אייר תרלח שנה שמינית מס' 62-72 31.05.1878
  ה סיון תרלח שנה שמינית מס' 82 06.06.1878
  יג סיון תרלח שנה שמינית מס' 92 14.06.1878
  יט סיון תרלח שנה שמינית מס' 03 20.06.1878
  כז סיון תרלח שנה שמינית מס' 13 28.06.1878
  ג תמוז תרלח שנה שמינית מס' 23 04.07.1878
  יא תמוז תרלח שנה שמינית מס' 33 12.07.1878
  יז תמוז תרלח שנה שמינית מס' 43 18.07.1878
  כה תמוז תרלח שנה שמינית מס' 53 26.07.1878
  ג אב תרלח שנה שמינית מס' 63 02.08.1878
  טז אב תרלח שנה שמינית מס' 73 15.08.1878
  כג אב תרלח שנה שמינית מס' 83 22.08.1878
  א רח אלול תרלח שנה שמינית מס' 93 29.08.1878
  ז אלול תרלח שנה שמינית מס' 04 05.09.1878
  טו אלול תרלח שנה שמינית מס' 14 13.09.1878
  כב אלול תרלח שנה שמינית מס' 24 20.09.1878
  כט אלול תרלח שנה שמינית מס' 34 27.09.1878
  ז תשרי תרלט שנה תשיעית מס' 1 04.10.1878
  כח תשרי תרלט שנה תשיעית מס' 2 25.10.1878
  ה חשון תרלט שנה תשיעית מס' 3 01.11.1878
  יא חשון תרלט שנה תשיעית מס' 4 07.11.1878
  יט חשון תרלט שנה תשיעית מס' 5 15.11.1878
  כה חשון תרלט שנה תשיעית מס' 6 22.11.1878
  ג כסלו תרלט שנה תשיעית מס' 7 30.11.1878
  ט כסלו תרלט שנה תשיעית מס' 8 05.12.1878
  יז כסלו תרלט שנה תשיעית מס' 9 15.12.1878
  כד כסלו תרלט שנה תשיעית מס' 01 20.12.1878
  א טבת תרלט שנה תשיעית מס' 11 27.12.1878
  טו טבת תרלט שנה תשיעית מס' 21-31 10.01.1879
  כט טבת תרלט שנה תשיעית מס' 41 24.01.1879
  ז שבט תרלט שנה תשיעית מס' 51 31.01.1879
  יד שבט תרלט שנה תשיעית מס' 61 07.02.1879
  כ שבט תרלט שנה תשיעית מס' 71 13.02.1879
  כח שבט תרלט שנה תשיעית מס' 81 22.02.1879
  ה אדר תרלט שנה תשיעית מס' 91 29.02.1879
  כח אדר תרלט שנה תשיעית מס' 02 22.03.1879
  ו ניסן תרלט שנה תשיעית מס' 12 29.03.1879
  יא ניסן תרלט שנה תשיעית מס' 22 04.04.1879
  ל ניסן תרלט שנה תשיעית מס' 32 23.04.1879
  ח אייר תרלט שנה תשיעית מס' 42 01.05.1879
  טו אייר תרלט שנה תשיעית מס' 52 08.05.1879
  כג אייר תרלט שנה תשיעית מס' 62 16.05.1879
  כט אייר תרלט שנה תשיעית מס' 72 22.05.1879
  יד סיון תרלט שנה תשיעית מס' 82-92 05.06.1879
  כב סיון תרלט שנה תשיעית מס' 03 13.06.1879
  כט סיון תרלט שנה תשיעית מס' 13 20.06.1879
  ד תמוז תרלט שנה תשיעית מס' 23 25.06.1879
  יב תמוז תרלט שנה תשיעית מס' 33 03.07.1879
  כ תמוז תרלט שנה תשיעית מס' 43 11.07.1879
  כז תמוז תרלט שנה תשיעית מס' 53 18.07.1879
  ה אב תרלט שנה תשיעית מס' 63 25.07.1879
  יב אב תרלט שנה תשיעית מס' 73 01.08.1879
  יט אב תרלט שנה תשיעית מס' 83 08.08.1879
  כה אב תרלט שנה תשיעית מס' 93 14.08.1879
  ג אלול תרלט שנה תשיעית מס' 04 22.08.1879
  י אלול תרלט שנה תשיעית מס' 14 29.08.1879
  יז אלול תרלט שנה תשיעית מס' 24 05.09.1879
  כג אלול תרלט שנה תשיעית מס' 34 11.09.1879
  כח אלול תרלט שנה תשיעית מס' 44 16.09.1879
  יג תשרי תרמ שנה עשירית מס' 1 30.09.1879
  ל תשרי תרמ שנה עשירית מס' 2 17.10.1879
  ו חשון תרמ שנה עשירית מס' 3 23.10.1879
  יג חשון תרמ שנה עשירית מס' 4 30.10.1879
  כא חשון תרמ שנה עשירית מס' 5 07.11.1879
  כט חשון תרמ שנה עשירית מס' 6 15.11.1879
  ו כסלו תרמ שנה עשירית מס' 7 21.11.1879
  יג כסלו תרמ שנה עשירית מס' 8 28.11.1879
  כ כסלו תרמ שנה עשירית מס' 9 05.12.1879
  כז כסלו תרמ שנה עשירית מס' 01 12.12.1879
  יא טבת תרמ שנה עשירית מס' 11-21 26.12.1879
  יח טבת תרמ שנה עשירית מס' 31 02.01.1880
  כה טבת תרמ שנה עשירית מס' 41 09.01.1880
  ג שבט תרמ שנה עשירית מס' 51 16.01.1880
  י שבט תרמ שנה עשירית מס' 61 23.01.1880
  יז שבט תרמ שנה עשירית מס' 71 30.01.1880
  כד שבט תרמ שנה עשירית מס' 81 06.02.1880
  רח אדר תרם שנה עשירית מס' 91 13.02.1880
  ח אדר תרמ שנה עשירית מס' 02 20.02.1880
  יד אדר תרמ שנה עשירית מס' 12 26.02.1880
  כ אדר תרמ שנה עשירית מס' 22 03.03.1880
  כט אדר תרמ שנה עשירית מס' 32 12.03.1880
  ז ניסן תרם שנה עשירית מס' 42 18.03.1880
  כז ניסן תרמ שנה עשירית מס' 52 08.04.1880
  ה אייר תרמ שנה עשירית מס' 62 16.04.1880
  יב אייר תרמ שנה עשירית מס' 72 23.04.1880
  יח אייר תרמ שנה עשירית מס' 82 29.04.1880
  כה אייר תרמ שנה עשירית מס' 92 06.05.1880
  ד סיון תרמ שנה עשירית מס' 03 14.05.1880
  יא סיון תרמ שנה עשירית מס' 13 21.05.1880
  יז סיון תרמ שנה עשירית מס' 23 27.05.1880
  כה סיון תרמ שנה עשירית מס' 33 04.06.1880
  ב תמוז תרמ שנה עשירית מס' 43 11.06.1880
  ט תמוז תרמ שנה עשירית מס' 53 18.06.1880
  טז תמוז תרמ שנה עשירית מס' 63 25.06.1880
  כג תמוז תרמ שנה עשירית מס' 73 02.07.1880
  רח אב תרמ שנה עשירית מס' 83 09.07.1880
  טו אב תרמ שנה עשירית מס' 93-04 23.07.1880
  כב אב תרמ שנה עשירית מס' 14 30.07.1880
  ו אלול תרמ שנה עשירית מס' 24 13.08.1880
  כז אלול תרמ שנה עשירית מס' 34 03.09.1880
  יב תשרי תרמא שנה אחת עשרה מס' 1 18.09.1880
  רח חשון תרמא שנה אחת עשרה מס' 2 06.10.1880
  ט חשון תרמא שנה אחת עשרה מס' 3 14.10.1880
  טז חשון תרמא שנה אחת עשרה מס' 4 22.10.1880
  כד חשון תרמא שנה אחת עשרה מס' 5 29.10.1880
  ב כסלו תרמא שנה אחת עשרה מס' 6 05.11.1880
  ט כסלו תרמא שנה אחת עשרה מס' 7 12.11.1880
  יח כסלו תרמא שנה אחת עשרה מס' 8 21.11.1880
  רח טבת תרמא שנה אחת עשרה מס' 9 03.12.1880
  ח טבת תרמא שנה אחת עשרה מס' 01 10.12.1880
  כב טבת תרמא שנה אחת עשרה מס' 11 26.12.1880
  ב שבט תרמא שנה אחת עשרה מס' 21 02.01.1881
  ט שבט תרמא שנה אחת עשרה מס' 31 09.01.1881
  כג שבט תרמא שנה אחת עשרה מס' 41-51 23.01.1881
  רח אדר א תרמא שנה אחת עשרה מס' 61 31.01.1881
  יב אדר א תרמא שנה אחת עשרה מס' 71 11.02.1881
  יט אדר א תרמא שנה אחת עשרה מס' 81 18.02.1881
  כו אדר א תרמא שנה אחת עשרה מס' 91 25.02.1881
  ג אדר ב תרמא שנה אחת עשרה מס' 02 04.03.1881
  יג אדר ב תרמא שנה אחת עשרה מס' 12 14.03.1881
  כט אדר ב תרמא שנה אחת עשרה מס' 22 30.03.1881
  יא ניסן תרמא שנה אחת עשרה מס' 32 10.04.1881
  כט ניסן תרמא שנה אחת עשרה מס' 42 28.04.1881
  ו אייר תרמא שנה אחת עשרה מס' 52 05.05.1881
  יד אייר תרמא שנה אחת עשרה מס' 62 13.05.1881
  כא אייר תרמא שנה אחת עשרה מס' 72 20.05.1881
  כח אייר תרמא שנה אחת עשרה מס' 82 27.05.1881
  ה סיון תרמא שנה אחת עשרה מס' 92 02.06.1881
  יג סיון תרמא שנה אחת עשרה מס' 03 10.06.1881
  יט סיון תרמא שנה אחת עשרה מס' 13 16.06.1881
  כז סיון תרמא שנה אחת עשרה מס' 23 24.06.1881
  ד תמוז תרמא שנה אחת עשרה מס' 33 01.07.1881
  יא תמוז תרמא שנה אחת עשרה מס' 43 08.07.1881
  יח תמוז תרמא שנה אחת עשרה מס' 53-63 15.07.1881
  ג אב תרמא שנה אחת עשרה מס' 63-73 29.07.1881
  יב אב תרמא שנה אחת עשרה מס' 83 07.08.1881
  כד אב תרמא שנה אחת עשרה מס' 93 19.08.1881
  ד אלול תרמא שנה אחת עשרה מס' 04 29.08.1881
  כ אלול תרמא שנה אחת עשרה מס' 14 15.09.1881
  כח אלול תרמא שנה אחת עשרה מס' 24 22.09.1881
  יב תשרי תרמב שנה שתים עשרה מס' 1 05.10.1881
  כז תשרי תרמב שנה שתים עשרה מס' 2 20.10.1881
  ד חשון תרמב שנה שתים עשרה מס' 3 27.10.1881
  יב חשון תרמב שנה שתים עשרה מס' 4 04.11.1881
  יח חשון תרמב שנה שתים עשרה מס' 5 10.11.1881
  כו חשון תרמב שנה שתים עשרה מס' 6 18.11.1881
  ג כסלו תרמב שנה שתים עשרה מס' 7 25.11.1881
  י כסלו תרמב שנה שתים עשרה מס' 8 02.12.1881
  יז כסלו תרמב שנה שתים עשרה מס' 9 09.12.1881
  כג כסלו תרמב שנה שתים עשרה מס' 01 15.12.1881
  רח טבת תרמב שנה שתים עשרה מס' 11 23.12.1881
  ח טבת תרמב שנה שתים עשרה מס' 21 30.12.1881
  טו טבת תרמב שנה שתים עשרה מס' 31 06.01.1882
  כב טבת תרמב שנה שתים עשרה מס' 41 13.01.1882
  כט טבת תרמב שנה שתים עשרה מס' 51 20.01.1882
  ז שבט תרמב שנה שתים עשרה מס' 61 27.01.1882
  כא שבט תרמב שנה שתים עשרה מס' 71 10.02.1882
  כח שבט תרמב שנה שתים עשרה מס' 81 17.02.1882
  ה אדר תרמב שנה שתים עשרה מס' 91 24.02.1882
  יב אדר תרמב שנה שתים עשרה מס' 02 03.03.1882
  יט אדר תרמב שנה שתים עשרה מס' 12 10.03.1882
  רח ניסן תרמב שנה שתים עשרה מס' 22 21.03.1882
  יא ניסן תרמב שנה שתים עשרה מס' 32 31.03.1882
  כז ניסן תרמב שנה שתים עשרה מס' 42 16.04.1882
  ד אייר תרמב שנה שתים עשרה מס' 52 23.04.1882
  יא אייר תרמב שנה שתים עשרה מס' 62 30.04.1882
  טז אייר תרמב שנה שתים עשרה מס' 72 05.05.1882
  כה אייר תרמב שנה שתים עשרה מס' 82 14.05.1882
  ג סיון תרמב שנה שתים עשרה מס' 92 21.05.1882
  י סיון תרמב שנה שתים עשרה מס' 03 28.05.1882
  יז סיון תרמב שנה שתים עשרה מס' 13 04.06.1882
  ו תמוז תרמב שנה שתים עשרה מס' 23-33 23.06.1882
  יג תמוז תרמב שנה שתים עשרה מס' 43 30.06.1882
  כ תמוז תרמב שנה שתים עשרה מס' 53 07.07.1882
  כז תמוז תרמב שנה שתים עשרה מס' 63 14.07.1882
  יב אב תרמב שנה שתים עשרה מס' 73 28.07.1882
  יט אב תרמב שנה שתים עשרה מס' 83 04.08.1882
  כו אב תרמב שנה שתים עשרה מס' 93 11.08.1882
  י אלול תרמב שנה שתים עשרה מס' 04 25.08.1882
  יז אלול תרמב שנה שתים עשרה מס' 14 01.09.1882
  כט אלול תרמב שנה שתים עשרה מס' 24 13.09.1882
  יד תשרי תרמג שנה שלוש עשרה מס' 1 27.09.1882
  א רח חשון תרמג שנה שלוש עשרה מס' 2 13.10.1882
  י חשון תרמג שנה שלוש עשרה מס' 3 23.10.1882
  יז חשון תרמג שנה שלוש עשרה מס' 4 30.10.1882
  כו חשון תרמג שנה שלוש עשרה מס' 5 08.11.1882
חסרים 2 עמודים ראשונים : ע' 14-24. תאריך משוער ד כסלו תרמג שנה שלוש עשרה מס' 6 15.11.1882
  כ כסלו תרמג שנה שלוש עשרה מס' 7 01.12.1882
  א אדר א תרמג שנה שלוש עשרה מס' 8 08.02.1883
  ט אדר א תרמג שנה שלוש עשרה מס' 9 16.02.1883
  טו אדר א תרמג שנה שלוש עשרה מס' 01 22.02.1883
  כג אדר א תרמג שנה שלוש עשרה מס' 11 02.03.1883
  א רח אדר ב תרמג שנה שלוש עשרה מס' 21 09.03.1883
  ז אדר ב תרמג שנה שלוש עשרה מס' 31 16.03.1883
מודפס 92 ותוקן ידנית על הגליון ל 03 כא אדר ב תרמג שנה שלוש עשרה מס' 41 30.03.1883
  כח אדר ב תרמג שנה שלוש עשרה מס' 51 06.04.1883
  ח ניסן תרמג שנה שלוש עשרה מס' 61 15.04.1883
  כז ניסן תרמג שנה שלוש עשרה מס' 71 05.05.1883
  יא אייר תרמג שנה שלוש עשרה מס' 81 19.05.1883
  יח אייר תרמג שנה שלוש עשרה מס' 91 26.05.1883
  כה אייר תרמג שנה שלוש עשרה מס' 02 01.06.1883
  ג סיון תרמג שנה שלוש עשרה מס' 12 08.06.1883
  י סיון תרמג שנה שלוש עשרה מס' 22 15.06.1883
  יז סיון תרמג שנה שלוש עשרה מס' 32 22.06.1883
  כד סיון תרמג שנה שלוש עשרה מס' 42 29.06.1883
  א תמוז תרמג שנה שלוש עשרה מס' 52 07.07.1883
  ח תמוז תרמג שנה שלוש עשרה מס' 62 15.07.1883
  טו תמוז תרמג שנה שלוש עשרה מס' 72 22.07.1883
  כט תמוז תרמג שנה שלוש עשרה מס' 82 03.08.1883
  ז אב תרמג שנה שלוש עשרה מס' 92 10.08.1883
  יד אב תרמג שנה שלוש עשרה מס' 03 17.08.1883
  כא אב תרמג שנה שלוש עשרה מס' 13 24.08.1883
  כח אב תרמג שנה שלוש עשרה מס' 23 31.08.1883
  ה אלול תרמג שנה שלוש עשרה מס' 33 07.09.1883
  יב אלול תרמג שנה שלוש עשרה מס' 43 14.09.1883
  יט אלול תרמג שנה שלוש עשרה מס' 53 21.09.1883
  כו אלול תרמג שנה שלוש עשרה מס' 63 28.09.1883
  יד תשרי תרמד שנה ארבע עשרה מס' 1 15.10.1883
  רח חשון תרמד שנה ארבע עשרה מס' 2 01.11.1883
  ט חשון תרמד שנה ארבע עשרה מס' 3 09.11.1883
  טז חשון תרמד שנה ארבע עשרה מס' 4 16.11.1883
  כה חשון תרמד שנה ארבע עשרה מס' 5 25.11.1883
  ח כסלו תרמד שנה ארבע עשרה מס' 6 07.12.1883
  טו כסלו תרמד שנה ארבע עשרה מס' 7 14.12.1883
  כב כסלו תרמד שנה ארבע עשרה מס' 8 21.12.1883
  כט כסלו תרמד שנה ארבע עשרה מס' 9 28.12.1883
  ו טבת תרמד שנה ארבע עשרה מס' 01 04.01.1884
גליון חסר. תאריך משוער יג טבת תרמד שנה ארבע עשרה מס' 11 11.01.1884
  כ טבת תרמד שנה ארבע עשרה מס' 21 18.01.1884
  כז טבת תרמד שנה ארבע עשרה מס' 31 25.01.1884
  ז שבט תרמד שנה ארבע עשרה מס' 41 03.02.1884
  יד שבט תרמד שנה ארבע עשרה מס' 51 10.02.1884
  כא שבט תרמד שנה ארבע עשרה מס' 61 17.02.1884
  ג אדר תרמד שנה ארבע עשרה מס' 71 29.02.1884
  י אדר תרמד שנה ארבע עשרה מס' 81 07.03.1884
גליון חסר. תאריך משוער יז אדר תרמד שנה ארבע עשרה מס' 91 14.03.1884
  כד אדר תרמד שנה ארבע עשרה מס' 02 21.03.1884
  ה ניסן תרמד שנה ארבע עשרה מס' 12 31.03.1884
  יג ניסן תרמד שנה ארבע עשרה מס' 22 08.04.1884
  ז אייר תרמד שנה ארבע עשרה מס' 32 02.05.1884
  יד אייר תרמד שנה ארבע עשרה מס' 42 09.05.1884
גליון חסר. תאריך משוער כא אייר תרמד שנה ארבע עשרה מס' 52 16.05.1884
  כח אייר תרמד שנה ארבע עשרה מס' 62 23.05.1884
  ה סיון תרמד שנה ארבע עשרה מס' 72 29.05.1884
  יג סיון תרמד שנה ארבע עשרה מס' 82 06.06.1884
  כ סיון תרמד שנה ארבע עשרה מס' 92 13.06.1884
  כז סיון תרמד שנה ארבע עשרה מס' 03 20.06.1884
  יא תמוז תרמד שנה ארבע עשרה מס' 13 04.07.1884
  יח תמוז תרמד שנה ארבע עשרה מס' 23 11.07.1884
  כה תמוז תרמד שנה ארבע עשרה מס' 33 18.07.1884
  ג אב תרמד שנה ארבע עשרה מס' 43 25.07.1884
  י אב תרמד שנה ארבע עשרה מס' 53 02.08.1884
  יז אב תרמד שנה ארבע עשרה מס' 63 09.08.1884
  כד אב תרמד שנה ארבע עשרה מס' 73 16.08.1884
  ח אלול תרמד שנה ארבע עשרה מס' 83 29.08.1884
  טו אלול תרמד שנה ארבע עשרה מס' 93 05.09.1884
  כט אלול תרמד שנה ארבע עשרה מס' 04 12.09.1884
  יד תשרי תרמה שנה חמש עשרה מס' 1 03.10.1884
  ד חשון תרמה שנה חמש עשרה מס' 2 23.10.1884
  יב חשון תרמה שנה חמש עשרה מס' 3 31.10.1884
  יט חשון תרמה שנה חמש עשרה מס' 4 07.11.1884
  כו חשון תרמה שנה חמש עשרה מס' 5 14.11.1884
  ב כסלו תרמה שנה חמש עשרה מס' 6 21.11.1884
  י כסלו תרמה שנה חמש עשרה מס' 7 28.11.1884
  יז כסלו תרמה שנה חמש עשרה מס' 8 05.12.1884
  כד כסלו תרמה שנה חמש עשרה מס' 9 12.12.1884
  רח טבת תרמה שנה חמש עשרה מס' 01 19.12.1884
  ח טבת תרמה שנה חמש עשרה מס' 11 26.12.1884
  טו טבת תרמה שנה חמש עשרה מס' 21 02.01.1885
  כב טבת תרמה שנה חמש עשרה מס' 31 09.01.1885
  כט טבת תרמה שנה חמש עשרה מס' 41 16.01.1885
  ז שבט תרמה שנה חמש עשרה מס' 51 23.01.1885
  יד שבט תרמה שנה חמש עשרה מס' 61 30.01.1885
  כא שבט תרמה שנה חמש עשרה מס' 71 06.02.1885
  כח שבט תרמה שנה חמש עשרה מס' 81 13.02.1885
  ג אדר תרמה שנה חמש עשרה מס' 91 18.02.1885
  י אדר תרמה שנה חמש עשרה מס' 02 25.02.1885
  יז אדר תרמה שנה חמש עשרה מס' 12 04.03.1885
  כה אדר תרמה שנה חמש עשרה מס' 22 12.03.1885
  ג ניסן תרמה שנה חמש עשרה מס' 32 19.03.1885
  י ניסן תרמה שנה חמש עשרה מס' 42 26.03.1885
  כד ניסן תרמה שנה חמש עשרה מס' 52 09.04.1885
  רח אייר תרמה שנה חמש עשרה מס' 62 16.04.1885
  ח אייר תרמה שנה חמש עשרה מס' 72 23.04.1885
  טו אייר תרמה שנה חמש עשרה מס' 82 30.04.1885
  כב אייר תרמה שנה חמש עשרה מס' 92 07.05.1885
  כח אייר תרמה שנה חמש עשרה מס' 03 13.05.1885
  ז סיון תרמה שנה חמש עשרה מס' 13 21.05.1885
  יד סיון תרמה שנה חמש עשרה מס' 23 28.05.1885
  כא סיון תרמה שנה חמש עשרה מס' 33 04.06.1885
  כח סיון תרמה שנה חמש עשרה מס' 43 11.06.1885
  ה תמוז תרמה שנה חמש עשרה מס' 53 18.06.1885
  יב תמוז תרמה שנה חמש עשרה מס' 63 25.06.1885
  יח תמוז תרמה שנה חמש עשרה מס' 73 01.07.1885
  כו תמוז תרמה שנה חמש עשרה מס' 83 09.07.1885
  ג אב תרמה שנה חמש עשרה מס' 93 15.07.1885
  יא אב תרמה שנה חמש עשרה מס' 04 23.07.1885
  יז אב תרמה שנה חמש עשרה מס' 14 29.07.1885
  כה אב תרמה שנה חמש עשרה מס' 24 06.08.1885
  ב אלול תרמה שנה חמש עשרה מס' 34 13.08.1885
  ט אלול תרמה שנה חמש עשרה מס' 44 20.08.1885
  טז אלול תרמה שנה חמש עשרה מס' 54 27.08.1885
  כג אלול תרמה שנה חמש עשרה מס' 64 03.09.1885
  כט אלול תרמה שנה חמש עשרה מס' 74 09.09.1885
  ח תשרי תרמו שנה שש עשרה מס' 1 17.09.1885
  יד תשרי תרמו שנה שש עשרה מס' 2 23.09.1885
  כח תשרי תרמו שנה שש עשרה מס' 3 07.10.1885
  ו חשון תרמו שנה שש עשרה מס' 4 15.10.1885
  יד חשון תרמו שנה שש עשרה מס' 5 23.10.1885
  כ חשון תרמו שנה שש עשרה מס' 6 29.10.1885
  כח חשון תרמו שנה שש עשרה מס' 7 06.11.1885
  ה כסלו תרמו שנה שש עשרה מס' 8 13.11.1885
  יב כסלו תרמו שנה שש עשרה מס' 9 20.11.1885
  יט כסלו תרמו שנה שש עשרה מס' 01 27.11.1885
  כו כסלו תרמו שנה שש עשרה מס' 11 04.12.1885
  ג טבת תרמו שנה שש עשרה מס' 21 11.12.1885
  יג טבת תרמו שנה שש עשרה מס' 31 21.12.1885
  יז טבת תרמו שנה שש עשרה מס' 41 25.12.1885
  כד טבת תרמו שנה שש עשרה מס' 51 01.01.1886
  ב שבט תרמו שנה שש עשרה מס' 61 08.01.1886
  ט שבט תרמו שנה שש עשרה מס' 71 15.01.1886
  טז שבט תרמו שנה שש עשרה מס' 81 22.01.1886
  כג שבט תרמו שנה שש עשרה מס' 91 29.01.1886
  א דרח אדר א תרמו שנה שש עשרה מס' 02 05.02.1886
  ז אדר א תרמו שנה שש עשרה מס' 12 12.02.1886
  יד אדר א תרמו שנה שש עשרה מס' 22 19.02.1886
  כא אדר א תרמו שנה שש עשרה מס' 32 26.02.1886
  כח אדר א תרמו שנה שש עשרה מס' 42 05.03.1886
  ה אדר ב תרמו שנה שש עשרה מס' 52 12.03.1886
  יב אדר ב תרמו שנה שש עשרה מס' 62 19.03.1886
  כא אדר ב תרמו שנה שש עשרה מס' 72 28.03.1886
  כו אדר ב תרמו שנה שש עשרה מס' 82 02.04.1886
  ד ניסן תרמו שנה שש עשרה מס' 92 09.04.1886
  כה ניסן תרמו שנה שש עשרה מס' 03 30.04.1886
  ב אייר תרמו שנה שש עשרה מס' 13 07.05.1886
  יא אייר תרמו שנה שש עשרה מס' 23 18.05.1886
  טז אייר תרמו שנה שש עשרה מס' 33 21.05.1886
  כג אייר תרמו שנה שש עשרה מס' 43 28.05.1886
  רח סיון תרמו שנה שש עשרה מס' 53 04.06.1886
  י סיון תרמו שנה שש עשרה מס' 63 13.06.1886
  טו סיון תרמו שנה שש עשרה מס' 73 18.06.1886
  כב סיון תרמו שנה שש עשרה מס' 83 25.06.1886
  כט סיון תרמו שנה שש עשרה מס' 93 02.07.1886
  ו תמוז תרמו שנה שש עשרה מס' 04 09.07.1886
  יג תמוז תרמו שנה שש עשרה מס' 14 16.07.1886
  כ תמוז תרמו שנה שש עשרה מס' 24 23.07.1886
  כז תמוז תרמו שנה שש עשרה מס' 34 30.07.1886
  יב אב תרמו שנה שש עשרה מס' 44-54 13.08.1886
  יט אב תרמו שנה שש עשרה מס' 64 20.08.1886
  כו אב תרמו שנה שש עשרה מס' 74 27.08.1886
  ג אלול תרמו שנה שש עשרה מס' 84 03.09.1886
  יג אלול תרמו שנה שש עשרה מס' 94 13.09.1886
  כד אלול תרמו שנה שש עשרה מס' 05 24.09.1886
  כט אלול תרמו שנה שש עשרה מס' 15 29.09.1886
  יד תשרי תרמז שנה שבע עשרה מס' 1 13.10.1886
  ז חשון תרמז שנה שבע עשרה מס' 2-3 05.11.1886
  כא חשון תרמז שנה שבע עשרה מס' 4 19.11.1886
  כח חשון תרמז שנה שבע עשרה מס' 5 26.11.1886
  ו כסלו תרמז שנה שבע עשרה מס' 6 03.12.1886
  יג כסלו תרמז שנה שבע עשרה מס' 7 10.12.1886
  כז כסלו תרמז שנה שבע עשרה מס' 8 24.12.1886
  ו טבת תרמז שנה שבע עשרה מס' 9 02.01.1887
  יג טבת תרמז שנה שבע עשרה מס' 01 09.01.1887
  כ טבת תרמז שנה שבע עשרה מס' 11 16.01.1887
  כח טבת תרמז שנה שבע עשרה מס' 21 24.01.1887
  י שבט תרמז שנה שבע עשרה מס' 31 04.02.1887
  כ שבט תרמז שנה שבע עשרה מס' 41 14.02.1887
  כו שבט תרמז שנה שבע עשרה מס' 51 20.02.1887
  ד אדר תרמז שנה שבע עשרה מס' 61 28.02.1887
  יא אדר תרמז שנה שבע עשרה מס' 71 04.03.1887
  יד אדר תרמז שנה שבע עשרה מס' 81 10.03.1887
  כב אדר תרמז שנה שבע עשרה מס' 91 18.03.1887
  כט אדר תרמז שנה שבע עשרה מס' 02 25.03.1887
  יג ניסן תרמז שנה שבע עשרה מס' 12 07.04.1887
  כח ניסן תרמז שנה שבע עשרה מס' 22 22.04.1887
  ז אייר תרמז שנה שבע עשרה מס' 32 01.05.1887
  יב אייר תרמז שנה שבע עשרה מס' 42 06.05.1887
  יט אייר תרמז שנה שבע עשרה מס' 52 13.05.1887
  כו אייר תרמז שנה שבע עשרה מס' 62 20.05.1887
  ד סיון תרמז שנה שבע עשרה מס' 72 27.05.1887
  יא סיון תרמז שנה שבע עשרה מס' 82 02.06.1887
  יח סיון תרמז שנה שבע עשרה מס' 92 10.06.1887
  כה סיון תרמז שנה שבע עשרה מס' 03 17.06.1887
  ב תמוז תרמז שנה שבע עשרה מס' 13 24.06.1887
  ט תמוז תרמז שנה שבע עשרה מס' 23 01.07.1887
  טז תמוז תרמז שנה שבע עשרה מס' 33 08.07.1887
  כג תמוז תרמז שנה שבע עשרה מס' 43 15.07.1887
  ח אב תרמז שנה שבע עשרה מס' 53 29.07.1887
  טו אב תרמז שנה שבע עשרה מס' 63 05.08.1887
  כב אב תרמז שנה שבע עשרה מס' 73 12.08.1887
  כט אב תרמז שנה שבע עשרה מס' 83 19.08.1887
  ו אלול תרמז שנה שבע עשרה מס' 93 26.08.1887
  כ אלול תרמז שנה שבע עשרה מס' 04 09.09.1887
  כז אלול תרמז שנה שבע עשרה מס' 14 16.09.1887
  יב תשרי תרמח שנה שמונה עשרה מס' 1 30.09.1887
  ג חשון תרמח שנה שמונה עשרה מס' 2 21.10.1887
  י חשון תרמח שנה שמונה עשרה מס' 3 28.10.1887
  יז חשון תרמח שנה שמונה עשרה מס' 4 04.11.1887
  כד חשון תרמח שנה שמונה עשרה מס' 5 11.11.1887
  ב כסלו תרמח שנה שמונה עשרה מס' 6 18.11.1887
  ט כסלו תרמח שנה שמונה עשרה מס' 7 25.11.1887
  יח כסלו תרמח שנה שמונה עשרה מס' 8 04.12.1887
  רח טבת תרמח שנה שמונה עשרה מס' 9 16.12.1887
  ח טבת תרמח שנה שמונה עשרה מס' 01 23.12.1887
  טו טבת תרמח שנה שמונה עשרה מס' 11 30.12.1887
  כב טבת תרמח שנה שמונה עשרה מס' 21 06.01.1888
  כט טבת תרמח שנה שמונה עשרה מס' 31 13.01.1888
  ט שבט תרמח שנה שמונה עשרה מס' 41 22.01.1888
  טז שבט תרמח שנה שמונה עשרה מס' 51 29.01.1888
  כג שבט תרמח שנה שמונה עשרה מס' 61 05.02.1888
  ה אדר תרמח שנה שמונה עשרה מס' 71 17.02.1888
  יב אדר תרמח שנה שמונה עשרה מס' 81 24.02.1888
  יט אדר תרמח שנה שמונה עשרה מס' 91 02.03.1888
  כח אדר תרמח שנה שמונה עשרה מס' 02 11.03.1888
  יג ניסן תרמח שנה שמונה עשרה מס' 12 25.03.1888
  א דרח אייר תרמח שנה שמונה עשרה מס' 22 11.04.1888
  ז אייר תרמח שנה שמונה עשרה מס' 32 18.04.1888
  יד אייר תרמח שנה שמונה עשרה מס' 42 25.04.1888
  כא אייר תרמח שנה שמונה עשרה מס' 52 02.05.1888
  כח אייר תרמח שנה שמונה עשרה מס' 62 09.05.1888
  ח סיון תרמח שנה שמונה עשרה מס' 72 18.05.1888
  טו סיון תרמח שנה שמונה עשרה מס' 82 25.05.1888
  כב סיון תרמח שנה שמונה עשרה מס' 92 01.06.1888
  כט סיון תרמח שנה שמונה עשרה מס' 03 08.06.1888
  ו תמוז תרמח שנה שמונה עשרה מס' 13 15.06.1888
  יג תמוז תרמח שנה שמונה עשרה מס' 23 22.06.1888
  כ תמוז תרמח שנה שמונה עשרה מס' 33 27.06.1888
  כט תמוז תרמח שנה שמונה עשרה מס' 43 08.07.1888
  ז אב תרמח שנה שמונה עשרה מס' 53 15.07.1888
  יד אב תרמח שנה שמונה עשרה מס' 63 22.07.1888
  כא אב תרמח שנה שמונה עשרה מס' 73 29.07.1888
  כו אב תרמח שנה שמונה עשרה מס' 83 03.08.1888
  ג אלול תרמח שנה שמונה עשרה מס' 93 10.08.1888
  י אלול תרמח שנה שמונה עשרה מס' 04 17.08.1888
  יז אלול תרמח שנה שמונה עשרה מס' 14 24.08.1888
  כד אלול תרמח שנה שמונה עשרה מס' 24 31.08.1888
  כט אלול תרמח שנה שמונה עשרה מס' 34 05.09.1888
  ה תשרי תרמט שנה תשע עשרה מס' 1 13.09.1888
  יד תשרי תרמט שנה תשע עשרה מס' 2 19.09.1888
  א דרח חשון תרמט שנה תשע עשרה מס' 3 05.10.1888
  ז חשון תרמט שנה תשע עשרה מס' 4 12.10.1888
  יד חשון תרמט שנה תשע עשרה מס' 5 19.10.1888
  כא חשון תרמט שנה תשע עשרה מס' 6 26.10.1888
  כח חשון תרמט שנה תשע עשרה מס' 7 02.11.1888
  ז כסלו תרמט שנה תשע עשרה מס' 8 11.11.1888
  יד כסלו תרמט שנה תשע עשרה מס' 9 18.11.1888
  כא כסלו תרמט שנה תשע עשרה מס' 01 23.11.1888
  כח כסלו תרמט שנה תשע עשרה מס' 11 02.12.1888
  ה טבת תרמט שנה תשע עשרה מס' 21 09.12.1888
  יב טבת תרמט שנה תשע עשרה מס' 31 16.12.1888
  יט טבת תרמט שנה תשע עשרה מס' 41 23.12.1888
  כו טבת תרמט שנה תשע עשרה מס' 51 30.12.1888
  ב שבט תרמט שנה תשע עשרה מס' 61 04.01.1889
  ט שבט תרמט שנה תשע עשרה מס' 71 11.01.1889
  טז שבט תרמט שנה תשע עשרה מס' 81 18.01.1889
  כג שבט תרמט שנה תשע עשרה מס' 91 25.01.1889
  א דרח אדר א תרמט שנה תשע עשרה מס' 02 01.02.1889
  ז אדר א תרמט שנה תשע עשרה מס' 12 08.02.1889
  יד אדר א תרמט שנה תשע עשרה מס' 22 15.02.1889
  כא אדר א תרמט שנה תשע עשרה מס' 32 22.02.1889
  כח אדר א תרמט שנה תשע עשרה מס' 42 01.03.1889
  ה אדר ב תרמט שנה תשע עשרה מס' 52 08.03.1889
  יב אדר ב תרמט שנה תשע עשרה מס' 62 15.03.1889
  יט אדר ב תרמט שנה תשע עשרה מס' 72 22.03.1889
  ד ניסן תרמט שנה תשע עשרה מס' 82 05.04.1889
  יא ניסן תרמט שנה תשע עשרה מס' 92 12.04.1889
  כה ניסן תרמט שנה תשע עשרה מס' 03 26.04.1889
  ב אייר תרמט שנה תשע עשרה מס' 13 04.05.1889
  ט אייר תרמט שנה תשע עשרה מס' 23 11.05.1889
  ד סיון תרמט שנה תשע עשרה מס' 33 03.06.1889
  יב סיון תרמט שנה תשע עשרה מס' 43 11.06.1889
  כב סיון תרמט שנה תשע עשרה מס' 53 21.06.1889
  כט סיון תרמט שנה תשע עשרה מס' 63 28.06.1889
  ו תמוז תרמט שנה תשע עשרה מס' 73 05.07.1889
  יז תמוז תרמט שנה תשע עשרה מס' 83 16.07.1889
  כז תמוז תרמט שנה תשע עשרה מס' 93 26.07.1889
  ה אב תרמט שנה תשע עשרה מס' 04 02.08.1889
  יב אב תרמט שנה תשע עשרה מס' 14 09.08.1889
  כו אב תרמט שנה תשע עשרה מס' 24 23.08.1889
  ג אלול תרמט שנה תשע עשרה מס' 34 30.08.1889
  יז אלול תרמט שנה תשע עשרה מס' 44 13.09.1889
  כט אלול תרמט שנה תשע עשרה מס' 54 25.09.1889
  כג תשרי תרן שנה עשרים מס' 1 18.10.1889
  א דרח חשון תרן שנה עשרים מס' 2 25.10.1889
  יד חשון תרן שנה עשרים מס' 3 08.11.1889
  כא חשון תרן שנה עשרים מס' 4 16.11.1889
  כח חשון תרן שנה עשרים מס' 5 22.11.1889
  ו כסלו תרן שנה עשרים מס' 6 29.11.1889
  יג כסלו תרן שנה עשרים מס' 7 06.12.1889
  כ כסלו תרן שנה עשרים מס' 8 13.12.1889
  כז כסלו תרן שנה עשרים מס' 9 20.12.1889
  ד טבת תרן שנה עשרים מס' 01 27.12.1889
  יא טבת תרן שנה עשרים מס' 11 03.01.1890
  יח טבת תרן שנה עשרים מס' 21 10.01.1890
  כה טבת תרן שנה עשרים מס' 31 17.01.1890
  ג שבט תרן שנה עשרים מס' 41 24.01.1890
  י שבט תרן שנה עשרים מס' 51 31.01.1890
  יז שבט תרן שנה עשרים מס' 61 07.02.1890
  כד שבט תרן שנה עשרים מס' 71 14.02.1890
  א אדר תרן שנה עשרים מס' 81 21.02.1890
  ח אדר תרן שנה עשרים מס' 91 28.02.1890
  טו אדר תרן שנה עשרים מס' 02 07.03.1890
  כב אדר תרן שנה עשרים מס' 12 14.03.1890
  כט אדר תרן שנה עשרים מס' 22 21.03.1890
  ז ניסן תרן שנה עשרים מס' 32 28.03.1890
  יד ניסן תרן שנה עשרים מס' 42 04.04.1890
  כח ניסן תרן שנה עשרים מס' 52 18.04.1890
  ה אייר תרן שנה עשרים מס' 62 25.04.1890
  יב אייר תרן שנה עשרים מס' 72 02.05.1890
  יט אייר תרן שנה עשרים מס' 82 09.05.1890
  כו אייר תרן שנה עשרים מס' 92 16.05.1890
  ד סיון תרן שנה עשרים מס' 03 23.05.1890
  יא סיון תרן שנה עשרים מס' 13 30.05.1890
  יח סיון תרן שנה עשרים מס' 23 06.06.1890
  כה סיון תרן שנה עשרים מס' 33 13.06.1890
  ה תמוז תרן שנה עשרים מס' 43 23.06.1890
  יג תמוז תרן שנה עשרים מס' 53 01.07.1890
  כג תמוז תרן שנה עשרים מס' 63 11.07.1890
  רח אב תרן שנה עשרים מס' 73 20.07.1890
  ח אב תרן שנה עשרים מס' 83 27.07.1890
  טו אב תרן שנה עשרים מס' 93 01.08.1890
  כט אב תרן שנה עשרים מס' 04-14 15.08.1890
  ו אלול תרן שנה עשרים מס' 24 22.08.1890
  יג אלול תרן שנה עשרים מס' 34 29.08.1890
  כ אלול תרן שנה עשרים מס' 44 05.09.1890
  כט אלול תרן שנה עשרים מס' 54 14.09.1890
  יב תשרי תרנא שנה עשרים ואחת מס' 1 26.09.1890
  ג חשון תרנא שנה עשרים ואחת מס' 2 17.10.1890
  ג חשון תרנא שנה עשרים ואחת מס' 3 24.10.1890
  יז חשון תרנא שנה עשרים ואחת מס' 4 31.10.1890
  כד חשון תרנא שנה עשרים ואחת מס' 5 07.11.1890
  ב כסלו תרנא שנה עשרים ואחת מס' 6 14.11.1890
  ט כסלו תרנא שנה עשרים ואחת מס' 7 21.11.1890
  טז כסלו תרנא שנה עשרים ואחת מס' 8 28.11.1890
  כג כסלו תרנא שנה עשרים ואחת מס' 9 05.12.1890
  א טבת תרנא שנה עשרים ואחת מס' 01 12.12.1890
  ח טבת תרנא שנה עשרים ואחת מס' 11 19.12.1890
  טו טבת תרנא שנה עשרים ואחת מס' 21 26.12.1890
  כב טבת תרנא שנה עשרים ואחת מס' 31 02.01.1891
  כט טבת תרנא שנה עשרים ואחת מס' 41 08.01.1891
  ז שבט תרנא שנה עשרים ואחת מס' 51 15.01.1891
  יד שבט תרנא שנה עשרים ואחת מס' 61 22.01.1891
  כא שבט תרנא שנה עשרים ואחת מס' 71 29.01.1891
  כח שבט תרנא שנה עשרים ואחת מס' 81 06.02.1891
  ה אדר א תרנא שנה עשרים ואחת מס' 91 13.02.1891
  יב אדר א תרנא שנה עשרים ואחת מס' 02 20.02.1891
  יט אדר א תרנא שנה עשרים ואחת מס' 12 27.02.1891
  כו אדר א תרנא שנה עשרים ואחת מס' 22 06.03.1891
  ה אדר ב תרנא שנה עשרים ואחת מס' 32 13.03.1891
  יב אדר ב תרנא שנה עשרים ואחת מס' 42 24.03.1891
  יז אדר ב תרנא שנה עשרים ואחת מס' 52 28.03.1891
  ב ניסן תרנא שנה עשרים ואחת מס' 62 10.04.1891
  ט ניסן תרנא שנה עשרים ואחת מס' 72 17.04.1891
  כג ניסן תרנא שנה עשרים ואחת מס' 82 01.05.1891
  א רח אייר תרנא שנה עשרים ואחת מס' 92 08.05.1891
  ז אייר תרנא שנה עשרים ואחת מס' 03 15.05.1891
  יט אייר תרנא שנה עשרים ואחת מס' 13 27.05.1891
  כו אייר תרנא שנה עשרים ואחת מס' 23 03.06.1891
  ד סיון תרנא שנה עשרים ואחת מס' 33 10.06.1891
  יג סיון תרנא שנה עשרים ואחת מס' 43 19.06.1891
  כ סיון תרנא שנה עשרים ואחת מס' 53 26.06.1891
  כז סיון תרנא שנה עשרים ואחת מס' 63 03.07.1891
  ד תמוז תרנא שנה עשרים ואחת מס' 73 10.07.1891
  יא תמוז תרנא שנה עשרים ואחת מס' 83 17.07.1891
  כב תמוז תרנא שנה עשרים ואחת מס' 93 28.07.1891
  רח אב תרנא שנה עשרים ואחת מס' 04 05.08.1891
  ח אב תרנא שנה עשרים ואחת מס' 14 12.08.1891
  יז אב תרנא שנה עשרים ואחת מס' 24 21.08.1891
  כד אב תרנא שנה עשרים ואחת מס' 34 28.08.1891
  ב דרח אלול תרנא שנה עשרים ואחת מס' 44 04.09.1891
  ח אלול תרנא שנה עשרים ואחת מס' 54 11.09.1891
  טו אלול תרנא שנה עשרים ואחת מס' 64 18.09.1891
  כב אלול תרנא שנה עשרים ואחת מס' 74 25.09.1891
  כט אלול תרנא שנה עשרים ואחת מס' 84 02.10.1891
  ז תשרי תרנב שנה עשרים ושתים מס' 1 09.10.1891
  כח תשרי תרנב שנה עשרים ושתים מס' 2 29.10.1891
  ה חשון תרנב שנה עשרים ושתים מס' 3 06.11.1891
  יב חשון תרנב שנה עשרים ושתים מס' 4 13.11.1891
  יט חשון תרנב שנה עשרים ושתים מס' 5 20.11.1891
  כו חשון תרנב שנה עשרים ושתים מס' 6 27.11.1891
  ג כסלו תרנב שנה עשרים ושתים מס' 7 04.12.1891
  י כסלו תרנב שנה עשרים ושתים מס' 8 11.12.1891
  יז כסלו תרנב שנה עשרים ושתים מס' 9 18.12.1891
  כד כסלו תרנב שנה עשרים ושתים מס' 01 25.12.1891
  א טבת תרנב שנה עשרים ושתים מס' 11 01.01.1892
  ח טבת תרנב שנה עשרים ושתים מס' 21 08.01.1892
  טו טבת תרנב שנה עשרים ושתים מס' 31 15.01.1892
  כב טבת תרנב שנה עשרים ושתים מס' 41 22.01.1892
  כט טבת תרנב שנה עשרים ושתים מס' 51 29.01.1892
  ז שבט תרנב שנה עשרים ושתים מס' 61 05.02.1892
  יד שבט תרנב שנה עשרים ושתים מס' 71 12.02.1892
  כא שבט תרנב שנה עשרים ושתים מס' 81 19.02.1892
  כח שבט תרנב שנה עשרים ושתים מס' 91 26.02.1892
  ה אדר תרנב שנה עשרים ושתים מס' 02 04.03.1892
  יט אדר תרנב שנה עשרים ושתים מס' 12 18.03.1892
  כו אדר תרנב שנה עשרים ושתים מס' 22 25.03.1892
  ד ניסן תרנב שנה עשרים ושתים מס' 32 01.04.1892
  כה ניסן תרנב שנה עשרים ושתים מס' 42 22.04.1892
  ב אייר תרנב שנה עשרים ושתים מס' 52 29.04.1892
  ט אייר תרנב שנה עשרים ושתים מס' 62 06.05.1892
  טז אייר תרנב שנה עשרים ושתים מס' 72 13.05.1892
  רח סיון תרנב שנה עשרים ושתים מס' 82 27.05.1892
  ח סיון תרנב שנה עשרים ושתים מס' 92 03.06.1892
  טו סיון תרנב שנה עשרים ושתים מס' 03 10.06.1892
  כב סיון תרנב שנה עשרים ושתים מס' 13 17.06.1892
  כט סיון תרנב שנה עשרים ושתים מס' 23 24.06.1892
  ו תמוז תרנב שנה עשרים ושתים מס' 33 01.07.1892
  כ תמוז תרנב שנה עשרים ושתים מס' 43 15.07.1892
  כז תמוז תרנב שנה עשרים ושתים מס' 53 22.07.1892
  ה אב תרנב שנה עשרים ושתים מס' 63 29.07.1892
  יב אב תרנב שנה עשרים ושתים מס' 73 05.08.1892
  יט אב תרנב שנה עשרים ושתים מס' 83 12.08.1892
  כו אב תרנב שנה עשרים ושתים מס' 93 19.08.1892
  ג אלול תרנב שנה עשרים ושתים מס' 04 26.08.1892
  יז אלול תרנב שנה עשרים ושתים מס' 14 09.09.1892
  כד אלול תרנב שנה עשרים ושתים מס' 24 16.09.1892
  כט אלול תרנב שנה עשרים ושתים מס' 34 21.09.1892
  ח תשרי תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 1 29.09.1892
  א רח חשון תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 2 21.10.1892
  ז חשון תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 3 28.10.1892
  יד חשון תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 4 04.11.1892
  כא חשון תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 5 11.11.1892
  כח חשון תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 6 18.11.1892
  ו כסלו תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 7 25.11.1892
  יג כסלו תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 8 02.12.1892
  כ כסלו תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 9 09.12.1892
  כז כסלו תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 01 16.12.1892
  ד טבת תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 11 23.12.1892
  יא טבת תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 21 30.12.1892
  יח טבת תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 31 06.01.1893
  כה טבת תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 41 13.01.1893
  ג שבט תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 51 20.01.1893
  י שבט תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 61 27.01.1893
  יז שבט תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 71 03.02.1893
  כד שבט תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 81 10.02.1893
  א אדר תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 91 17.02.1893
  ח אדר תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 02 24.02.1893
  יד אדר תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 12 02.03.1893
  כב אדר תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 22 11.03.1893
  כט אדר תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 32 18.03.1893
  ז ניסן תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 42 25.03.1893
  יד ניסן תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 52 31.03.1893
  כח ניסן תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 62 14.04.1893
  ה אייר תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 72 21.04.1893
  יב אייר תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 82 28.04.1893
  יט אייר תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 92 05.05.1893
  כו אייר תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 03 12.05.1893
  ד סיון תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 13 19.05.1893
  יא סיון תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 23 26.05.1893
  יח סיון תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 33 02.06.1893
  כה סיון תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 43 09.06.1893
  ב תמוז תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 53 16.06.1893
  ט תמוז תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 63 23.06.1893
  טז תמוז תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 73 30.06.1893
  כג תמוז תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 83 06.07.1893
  רח אב תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 93 14.07.1893
  ח אב תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 04 21.07.1893
  טו אב תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 14 28.07.1893
  כב אב תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 24 05.08.1893
  כט אב תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 34 12.08.1893
  ו אלול תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 44 19.08.1893
  יג אלול תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 54 26.08.1893
  כ אלול תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 64 01.09.1893
  כז אלול תרנג שנה עשרים ושלוש מס' 74 08.09.1893
  יב תשרי תרנד שנה עשרים וארבע מס' 1 22.09.1893
  כו תשרי תרנד שנה עשרים וארבע מס' 2 06.10.1893
  ג חשון תרנד שנה עשרים וארבע מס' 3 13.10.1893
  י חשון תרנד שנה עשרים וארבע מס' 4 20.10.1893
  כד חשון תרנד שנה עשרים וארבע מס' 5 03.11.1893
  א כסלו תרנד שנה עשרים וארבע מס' 6 10.11.1893
  ח כסלו תרנד שנה עשרים וארבע מס' 7 17.11.1893
  טו כסלו תרנד שנה עשרים וארבע מס' 8 24.11.1893
  כב כסלו תרנד שנה עשרים וארבע מס' 9 01.12.1893
  כט כסלו תרנד שנה עשרים וארבע מס' 01 08.12.1893
  ו טבת תרנד שנה עשרים וארבע מס' 11 15.12.1893
  יג טבת תרנד שנה עשרים וארבע מס' 21 22.12.1893
  כ טבת תרנד שנה עשרים וארבע מס' 31 29.12.1893
  כז טבת תרנד שנה עשרים וארבע מס' 41 05.01.1894
  ה שבט תרנד שנה עשרים וארבע מס' 51 12.01.1894
  יב שבט תרנד שנה עשרים וארבע מס' 61 19.01.1894
  כט שבט תרנד שנה עשרים וארבע מס' 71-81 05.02.1894
  ג אדר א תרנד שנה עשרים וארבע מס' 91 09.02.1894
  י אדר א תרנד שנה עשרים וארבע מס' 02 16.02.1894
  יז אדר א תרנד שנה עשרים וארבע מס' 12 23.02.1894
  כד אדר א תרנד שנה עשרים וארבע מס' 22 02.03.1894
  א אדר ב תרנד שנה עשרים וארבע מס' 32 09.03.1894
  ח אדר ב תרנד שנה עשרים וארבע מס' 42 16.03.1894
  יד אדר ב תרנד שנה עשרים וארבע מס' 52 22.03.1894
  כב אדר ב תרנד שנה עשרים וארבע מס' 62 30.03.1894
  כט אדר ב תרנד שנה עשרים וארבע מס' 72 06.04.1894
  ז ניסן תרנד שנה עשרים וארבע מס' 82 13.04.1894
  יג ניסן תרנד שנה עשרים וארבע מס' 92 19.04.1894
  כח ניסן תרנד שנה עשרים וארבע מס' 03 04.05.1894
  ה אייר תרנד שנה עשרים וארבע מס' 13 11.05.1894
  יב אייר תרנד שנה עשרים וארבע מס' 23 18.05.1894
  יט אייר תרנד שנה עשרים וארבע מס' 33 25.05.1894
  כו אייר תרנד שנה עשרים וארבע מס' 43 01.06.1894
  ד סיון תרנד שנה עשרים וארבע מס' 53 08.06.1894
  יא סיון תרנד שנה עשרים וארבע מס' 63 15.06.1894
  יח סיון תרנד שנה עשרים וארבע מס' 73 22.06.1894
  כה סיון תרנד שנה עשרים וארבע מס' 83 29.06.1894
  ב תמוז תרנד שנה עשרים וארבע מס' 93 06.07.1894
  ט תמוז תרנד שנה עשרים וארבע מס' 04 13.07.1894
  טז תמוז תרנד שנה עשרים וארבע מס' 14 20.07.1894
  כג תמוז תרנד שנה עשרים וארבע מס' 24 27.07.1894
  רח אב תרנד שנה עשרים וארבע מס' 34 03.08.1894
  ח אב תרנד שנה עשרים וארבע מס' 44 10.08.1894
  טו אב תרנד שנה עשרים וארבע מס' 54 17.08.1894
  כב אב תרנד שנה עשרים וארבע מס' 64 24.08.1894
  כט אב תרנד שנה עשרים וארבע מס' 74 31.08.1894
  ו אלול תרנד שנה עשרים וארבע מס' 84 08.09.1894
  כ אלול תרנד שנה עשרים וארבע מס' 94 21.09.1894
  כז אלול תרנד שנה עשרים וארבע מס' 05 28.09.1894
  יד תשרי תרנה שנה עשרים וחמש מס' 1-2 14.10.1894
  כו תשרי תרנה שנה עשרים וחמש מס' 3 26.10.1894
  ג חשון תרנה שנה עשרים וחמש מס' 4 02.11.1894
  י חשון תרנה שנה עשרים וחמש מס' 5 09.11.1894
  יז חשון תרנה שנה עשרים וחמש מס' 6 16.11.1894
  כד חשון תרנה שנה עשרים וחמש מס' 7 23.11.1894
  ב כסלו תרנה שנה עשרים וחמש מס' 8 30.11.1894
  ט כסלו תרנה שנה עשרים וחמש מס' 9 07.12.1894
  טז כסלו תרנה שנה עשרים וחמש מס' 01 14.12.1894
  כג כסלו תרנה שנה עשרים וחמש מס' 11 21.12.1894
  רח טבת תרנה שנה עשרים וחמש מס' 21 28.12.1894
  ח טבת תרנה שנה עשרים וחמש מס' 31 04.01.1895
  טו טבת תרנה שנה עשרים וחמש מס' 41 11.01.1895
  כב טבת תרנה שנה עשרים וחמש מס' 51 18.01.1895
  כט טבת תרנה שנה עשרים וחמש מס' 61 25.01.1895
  ו שבט תרנה שנה עשרים וחמש מס' 71 01.02.1895
  יד שבט תרנה שנה עשרים וחמש מס' 81 08.02.1895
  כא שבט תרנה שנה עשרים וחמש מס' 91 15.02.1895
  כח שבט תרנה שנה עשרים וחמש מס' 02 22.02.1895
  ה אדר תרנה שנה עשרים וחמש מס' 12 01.03.1895
  יב אדר תרנה שנה עשרים וחמש מס' 22 08.03.1895
  יט אדר תרנה שנה עשרים וחמש מס' 32 14.03.1895
  כו אדר תרנה שנה עשרים וחמש מס' 42 22.03.1895
  ד ניסן תרנה שנה עשרים וחמש מס' 52 29.03.1895
  י ניסן תרנה שנה עשרים וחמש מס' 62 03.04.1895
  ערב פסח תרנה שנה עשרים וחמש מס' 72 08.04.1895
  כה ניסן תרנה שנה עשרים וחמש מס' 82 19.04.1895
  ב אייר תרנה שנה עשרים וחמש מס' 92 26.04.1895
  ט אייר תרנה שנה עשרים וחמש מס' 03 03.05.1895
  טז אייר תרנה שנה עשרים וחמש מס' 13 10.05.1895
  כג אייר תרנה שנה עשרים וחמש מס' 23 17.05.1895
  רח סיון תרנה שנה עשרים וחמש מס' 33 24.05.1895
  ח סיון תרנה שנה עשרים וחמש מס' 43 31.05.1895
  טו סיון תרנה שנה עשרים וחמש מס' 53 07.06.1895
  כב סיון תרנה שנה עשרים וחמש מס' 63 14.06.1895
  כט סיון תרנה שנה עשרים וחמש מס' 73 21.06.1895
  ו תמוז תרנה שנה עשרים וחמש מס' 83 28.06.1895
  יג תמוז תרנה שנה עשרים וחמש מס' 93 05.07.1895
  כ תמוז תרנה שנה עשרים וחמש מס' 04 12.07.1895
  כז תמוז תרנה שנה עשרים וחמש מס' 14 19.07.1895
  ה אב תרנה שנה עשרים וחמש מס' 24 26.07.1895
  יב אב תרנה שנה עשרים וחמש מס' 34 02.08.1895
  יט אב תרנה שנה עשרים וחמש מס' 44 09.08.1895
  כו אב תרנה שנה עשרים וחמש מס' 54 16.08.1895
  ג אלול תרנה שנה עשרים וחמש מס' 64 23.08.1895
  י אלול תרנה שנה עשרים וחמש מס' 74 30.08.1895
  יז אלול תרנה שנה עשרים וחמש מס' 84 06.09.1895
  כד אלול תרנה שנה עשרים וחמש מס' 94 13.09.1895
  כט אלול תרנה שנה עשרים וחמש מס' 05 18.09.1895
  ח תשרי תרנו שנה עשרים ושש מס' 1 26.09.1895
  יד תשרי תרנו שנה עשרים ושש מס' 2 02.10.1895
  א דרח חשון תרנו שנה עשרים ושש מס' 3 18.10.1895
  ז חשון תרנו שנה עשרים ושש מס' 4 27.10.1895
  יד חשון תרנו שנה עשרים ושש מס' 5 01.11.1895
  כא חשון תרנו שנה עשרים ושש מס' 6 08.11.1895
  כח חשון תרנו שנה עשרים ושש מס' 7 15.11.1895
  ה כסלו תרנו שנה עשרים ושש מס' 8 22.11.1895
  יב כסלו תרנו שנה עשרים ושש מס' 9 29.11.1895
  יט כסלו תרנו שנה עשרים ושש מס' 01 06.12.1895
  כו כסלו תרנו שנה עשרים ושש מס' 11 13.12.1895
  ג טבת תרנו שנה עשרים ושש מס' 21 20.12.1895
  י טבת תרנו שנה עשרים ושש מס' 31 27.12.1895
  יז טבת תרנו שנה עשרים ושש מס' 41 03.01.1896
  כד טבת תרנו שנה עשרים ושש מס' 51 10.01.1896
  ב שבט תרנו שנה עשרים ושש מס' 61 17.01.1896
  ט שבט תרנו שנה עשרים ושש מס' 71 24.01.1896
  טז שבט תרנו שנה עשרים ושש מס' 81 31.01.1896
  כג שבט תרנו שנה עשרים ושש מס' 91 07.02.1896
  א דרח אדר תרנו שנה עשרים ושש מס' 02 14.02.1896
  ז אדר תרנו שנה עשרים ושש מס' 12 21.02.1896
  יד אדר תרנו שנה עשרים ושש מס' 22 28.02.1896
  כא אדר תרנו שנה עשרים ושש מס' 32 06.03.1896
  כח אדר תרנו שנה עשרים ושש מס' 42 13.03.1896
  ו ניסן תרנו שנה עשרים ושש מס' 52 20.03.1896
  יג ניסן תרנו שנה עשרים ושש מס' 62 27.03.1896
  כז ניסן תרנו שנה עשרים ושש מס' 72 10.04.1896
  יא אייר תרנו שנה עשרים ושש מס' 82 25.04.1896
  יח אייר תרנו שנה עשרים ושש מס' 92 01.05.1896
  כה אייר תרנו שנה עשרים ושש מס' 03 08.05.1896
  ג סיון תרנו שנה עשרים ושש מס' 13 15.05.1896
  י סיון תרנו שנה עשרים ושש מס' 23 22.05.1896
  יז סיון תרנו שנה עשרים ושש מס' 33 29.05.1896
  כד סיון תרנו שנה עשרים ושש מס' 43 05.06.1896
  רח תמוז תרנו שנה עשרים ושש מס' 53 12.06.1896
  ח תמוז תרנו שנה עשרים ושש מס' 63 19.06.1896
  טו תמוז תרנו שנה עשרים ושש מס' 73 26.06.1896
  כב תמוז תרנו שנה עשרים ושש מס' 83 04.07.1896
  כט תמוז תרנו שנה עשרים ושש מס' 93 10.07.1896
  ז אב תרנו שנה עשרים ושש מס' 04 17.07.1896
  יד אב תרנו שנה עשרים ושש מס' 14 24.07.1896
  כא אב תרנו שנה עשרים ושש מס' 24 31.07.1896
  כח אב תרנו שנה עשרים ושש מס' 34 07.08.1896
  ח אלול תרנו שנה עשרים ושש מס' 44 14.08.1896
  יב אלול תרנו שנה עשרים ושש מס' 54 21.08.1896
  יט אלול תרנו שנה עשרים ושש מס' 64 28.08.1896
  כח אלול תרנו שנה עשרים ושש מס' 74 06.09.1896
  יד תשרי תרנז שנה עשרים ושבע מס' 1 21.09.1896
  כה תשרי תרנז שנה עשרים ושבע מס' 2 02.10.1896
  ב חשון תרנז שנה עשרים ושבע מס' 3 09.10.1896
  ט חשון תרנז שנה עשרים ושבע מס' 4 16.10.1896
  טז חשון תרנז שנה עשרים ושבע מס' 5 23.10.1896
  כג חשון תרנז שנה עשרים ושבע מס' 6 30.10.1896
  רח כסלו תרנז שנה עשרים ושבע מס' 7 06.11.1896
  ח כסלו תרנז שנה עשרים ושבע מס' 8 13.11.1896
  טו כסלו תרנז שנה עשרים ושבע מס' 9 20.11.1896
  כב כסלו תרנז שנה עשרים ושבע מס' 01 27.11.1896
  כט כסלו תרנז שנה עשרים ושבע מס' 11 04.12.1896
  ו טבת תרנז שנה עשרים ושבע מס' 21 11.12.1896
  יג טבת תרנז שנה עשרים ושבע מס' 31 18.12.1896
  כ טבת תרנז שנה עשרים ושבע מס' 41 25.12.1896
  כז טבת תרנז שנה עשרים ושבע מס' 51 01.01.1897
  ה שבט תרנז שנה עשרים ושבע מס' 61 08.01.1897
  יב שבט תרנז שנה עשרים ושבע מס' 71 15.01.1897
  יט שבט תרנז שנה עשרים ושבע מס' 81 22.01.1897
  כו שבט תרנז שנה עשרים ושבע מס' 91 29.01.1897
  ג אדר א תרנז שנה עשרים ושבע מס' 02 05.02.1897
  י אדר א תרנז שנה עשרים ושבע מס' 12 12.02.1897
  יז אדר א תרנז שנה עשרים ושבע מס' 22 19.02.1897
  כד אדר א תרנז שנה עשרים ושבע מס' 32 26.02.1897
  א אדר ב תרנז שנה עשרים ושבע מס' 42 05.03.1897
  ח אדר ב תרנז שנה עשרים ושבע מס' 52 12.03.1897
  יד אדר ב תרנז שנה עשרים ושבע מס' 62 21.03.1897
  כב אדר ב תרנז שנה עשרים ושבע מס' 72 26.03.1897
  כט אדר ב תרנז שנה עשרים ושבע מס' 82 01.04.1897
  ז ניסן תרנז שנה עשרים ושבע מס' 92 09.04.1897
  יג ניסן תרנז שנה עשרים ושבע מס' 03 15.04.1897
  כח ניסן תרנז שנה עשרים ושבע מס' 13 30.04.1897
  ה אייר תרנז שנה עשרים ושבע מס' 23 07.05.1897
  יב אייר תרנז שנה עשרים ושבע מס' 33 14.05.1897
  כו אייר תרנז שנה עשרים ושבע מס' 43 28.05.1897
  ד סיון תרנז שנה עשרים ושבע מס' 53 04.06.1897
  יא סיון תרנז שנה עשרים ושבע מס' 63 11.06.1897
  יח סיון תרנז שנה עשרים ושבע מס' 73 18.06.1897
  כה סיון תרנז שנה עשרים ושבע מס' 83 25.06.1897
  ב תמוז תרנז שנה עשרים ושבע מס' 93 02.07.1897
  ט תמוז תרנז שנה עשרים ושבע מס' 04 09.07.1897
  טז תמוז תרנז שנה עשרים ושבע מס' 14 16.07.1897
  כג תמוז תרנז שנה עשרים ושבע מס' 24 23.07.1897
  רח אב תרנז שנה עשרים ושבע מס' 34 30.07.1897
  ח אב תרנז שנה עשרים ושבע מס' 44 06.08.1897
  טו אב תרנז שנה עשרים ושבע מס' 54 13.08.1897
  כב אב תרנז שנה עשרים ושבע מס' 64 20.08.1897
  כט אב תרנז שנה עשרים ושבע מס' 74 27.08.1897
  ו אלול תרנז שנה עשרים ושבע מס' 84 03.09.1897
  יג אלול תרנז שנה עשרים ושבע מס' 94 10.09.1897
  כ אלול תרנז שנה עשרים ושבע מס' 05 17.09.1897
  כט אלול תרנז שנה עשרים ושבע מס' 15 26.09.1897
  יב תשרי תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 1 08.10.1897
  כו תשרי תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 2 22.10.1897
  ג חשון תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 3 29.10.1897
  י חשון תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 4 05.11.1897
  יז חשון תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 5 12.11.1897
  כד חשון תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 6 19.11.1897
  ב דרח כסלו תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 7 26.11.1897
  ח כסלו תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 8 03.12.1897
  טו כסלו תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 9 10.12.1897
  כב כסלו תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 01 17.12.1897
  כט כסלו תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 11 24.12.1897
  יג טבת תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 21 07.01.1898
  כ טבת תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 31 14.01.1898
  רח שבט תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 41 24.01.1898
  ט שבט תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 51 01.02.1898
  יז שבט תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 61 09.02.1898
  כז שבט תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 71 19.02.1898
  ג אדר תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 81 25.02.1898
  י אדר תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 91 04.03.1898
  יד אדר תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 02 08.03.1898
  כד אדר תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 12 18.03.1898
  ב ניסן תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 22 25.03.1898
  ט ניסן תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 32 01.04.1898
  יד ניסן תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 42 06.04.1898
  כג ניסן תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 52 15.04.1898
  ל ניסן תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 62 22.04.1898
  ו אייר תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 72 29.04.1898
  יד אייר תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 82 06.05.1898
  כא אייר תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 92 13.05.1898
  כח אייר תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 03 20.05.1898
  ה סיון תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 13 26.05.1898
  יג סיון תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 23 03.06.1898
  כ סיון תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 33 10.06.1898
  כז סיון תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 43 17.06.1898
  ד תמוז תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 53 24.06.1898
  יא תמוז תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 63 01.07.1898
  יח תמוז תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 73 08.07.1898
  כה תמוז תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 83 15.07.1898
  ג אב תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 93 22.07.1898
  י אב תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 04 29.07.1898
  יז אב תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 14 05.08.1898
  כד אב תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 24 12.08.1898
  א אלול תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 34 19.08.1898
  ח אלול תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 44 26.08.1898
  טו אלול תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 54 02.09.1898
  כב אלול תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 64 09.09.1898
  כט אלול תרנח שנה עשרים ושמונה מס' 74 15.09.1898
  יד תשרי תרנט שנה עשרים ותשע מס' 1 30.09.1898
  כח תשרי תרנט שנה עשרים ותשע מס' 2 14.10.1898
  ה חשון תרנט שנה עשרים ותשע מס' 3 21.10.1898
  יד חשון תרנט שנה עשרים ותשע מס' 4 30.10.1898
  כא חשון תרנט שנה עשרים ותשע מס' 5 06.11.1898
  כו חשון תרנט שנה עשרים ותשע מס' 6 11.11.1898
  ד כסלו תרנט שנה עשרים ותשע מס' 7 18.11.1898
  יג כסלו תרנט שנה עשרים ותשע מס' 8 27.11.1898
  כ כסלו תרנט שנה עשרים ותשע מס' 9 04.12.1898
  כז כסלו תרנט שנה עשרים ותשע מס' 01 11.12.1898
  ה טבת תרנט שנה עשרים ותשע מס' 11 19.12.1898
  יג טבת תרנט שנה עשרים ותשע מס' 21 26.12.1898
  כ טבת תרנט שנה עשרים ותשע מס' 31 02.01.1899
  כז טבת תרנט שנה עשרים ותשע מס' 41 09.01.1899
  ה שבט תרנט שנה עשרים ותשע מס' 51 16.01.1899
  יב שבט תרנט שנה עשרים ותשע מס' 61 23.01.1899
  יח שבט תרנט שנה עשרים ותשע מס' 71 29.01.1899
  כה שבט תרנט שנה עשרים ותשע מס' 81 05.02.1899
  ב אדר תרנט שנה עשרים ותשע מס' 91 12.02.1899
  ט אדר תרנט שנה עשרים ותשע מס' 02 19.02.1899
  יד אדר תרנט שנה עשרים ותשע מס' 12 24.02.1899
  כג אדר תרנט שנה עשרים ותשע מס' 22 05.03.1899
  א ניסן תרנט שנה עשרים ותשע מס' 32 12.03.1899
  ח ניסן תרנט שנה עשרים ותשע מס' 42 19.03.1899
  יג ניסן תרנט שנה עשרים ותשע מס' 52 24.03.1899
  כז ניסן תרנט שנה עשרים ותשע מס' 62 07.04.1899
  ד אייר תרנט שנה עשרים ותשע מס' 72 14.04.1899
  יא אייר תרנט שנה עשרים ותשע מס' 82 21.04.1899
  יח אייר תרנט שנה עשרים ותשע מס' 92 28.04.1899
  כה אייר תרנט שנה עשרים ותשע מס' 03 05.05.1899
  ה סיון תרנט שנה עשרים ותשע מס' 13 14.05.1899
  טו סיון תרנט שנה עשרים ותשע מס' 23 24.05.1899
  כד סיון תרנט שנה עשרים ותשע מס' 33 02.06.1899
  רח תמוז תרנט שנה עשרים ותשע מס' 43 09.06.1899
  ח תמוז תרנט שנה עשרים ותשע מס' 53 16.06.1899
  טו תמוז תרנט שנה עשרים ותשע מס' 63 23.06.1899
  כב תמוז תרנט שנה עשרים ותשע מס' 73 30.06.1899
  ב אב תרנט שנה עשרים ותשע מס' 83 09.07.1899
  י אב תרנט שנה עשרים ותשע מס' 93 17.07.1899
  יז אב תרנט שנה עשרים ותשע מס' 04 24.07.1899
  כד אב תרנט שנה עשרים ותשע מס' 14 31.07.1899
  ב אלול תרנט שנה עשרים ותשע מס' 24 09.08.1899
  ט אלול תרנט שנה עשרים ותשע מס' 34 16.08.1899
  טז אלול תרנט שנה עשרים ותשע מס' 44 22.08.1899
  כג אלול תרנט שנה עשרים ותשע מס' 54 29.08.1899
  כט אלול תרנט שנה עשרים ותשע מס' 64 04.09.1899
  יא תשרי תרס שנה שלושים מס' 1 15.09.1899
  כה תשרי תרס שנה שלושים מס' 2 29.09.1899
  ב חשון תרס שנה שלושים מס' 3 06.10.1899
  ט חשון תרס שנה שלושים מס' 4 13.10.1899
  טז חשון תרס שנה שלושים מס' 5 20.10.1899
  רח כסליו תרס שנה שלושים מס' 6 03.11.1899
  ח כסלו תרס שנה שלושים מס' 7 10.11.1899
  טו כסלו תרס שנה שלושים מס' 8 17.11.1899
  כט כסלו תרס שנה שלושים מס' 9 01.12.1899
  י טבת תרס שנה שלושים מס' 01 12.12.1899
  כ טבת תרס שנה שלושים מס' 11 22.12.1899
  כז טבת תרס שנה שלושים מס' 21 29.12.1899
  ה שבט תרס שנה שלושים מס' 31 05.01.1900
  יב שבט תרס שנה שלושים מס' 41 12.01.1900
  יט שבט תרס שנה שלושים מס' 51 19.01.1900
  כו שבט תרס שנה שלושים מס' 61 26.01.1900
  ג אדר א תרס שנה שלושים מס' 71 02.02.1900
  י אדר א תרס שנה שלושים מס' 81 09.02.1900
  יז אדר א תרס שנה שלושים מס' 91 16.02.1900
  כד אדר א תרס שנה שלושים מס' 02 23.02.1900
  א אדר ב תרס שנה שלושים מס' 12 02.03.1900
  ח אדר ב תרס שנה שלושים מס' 22 09.03.1900
  פורים תרס שנה שלושים מס' 32 15.03.1900
  כב אדר ב תרס שנה שלושים מס' 42 23.03.1900
  כט אדר ב תרס שנה שלושים מס' 52 30.03.1900
  יג ניסן תרס שנה שלושים מס' 62 12.04.1900
  א רח אייר תרס שנה שלושים מס' 72 29.04.1900
  ח אייר תרס שנה שלושים מס' 82 09.05.1900
  טו אייר תרס שנה שלושים מס' 92 14.05.1900
  כב אייר תרס שנה שלושים מס' 03 21.05.1900
  א סיון תרס שנה שלושים מס' 13 29.05.1900
  י סיון תרס שנה שלושים מס' 23 07.06.1900
  יח סיון תרס שנה שלושים מס' 33 15.06.1900
  כה סיון תרס שנה שלושים מס' 43 22.06.1900
  ב תמוז תרס שנה שלושים מס' 53 29.06.1900
  ט תמוז תרס שנה שלושים מס' 63 06.07.1900
  טז תמוז תרס שנה שלושים מס' 73 13.07.1900
  כג תמוז תרס שנה שלושים מס' 83 20.07.1900
  רח אב תרס שנה שלושים מס' 93 27.07.1900
  ח אב תרס שנה שלושים מס' 04 03.08.1900
  טו אב תרס שנה שלושים מס' 14 10.08.1900
  כב אב תרס שנה שלושים מס' 24 17.08.1900
  כט אב תרס שנה שלושים מס' 34 24.08.1900
  ו אלול תרס שנה שלושים מס' 44 31.08.1900
  יג אלול תרס שנה שלושים מס' 54 07.09.1900
  כ אלול תרס שנה שלושים מס' 64 14.09.1900
  כז אלול תרס שנה שלושים מס' 74 21.09.1900
  יב תשרי תרסא שנה שלושים ואחת מס' 1 05.10.1900
  כו תשרי תרסא שנה שלושים ואחת מס' 2 19.10.1900
  ג חשון תרסא שנה שלושים ואחת מס' 3 26.10.1900
  י חשון תרסא שנה שלושים ואחת מס' 4 02.11.1900
  יז חשון תרסא שנה שלושים ואחת מס' 5 09.11.1900
  כד חשון תרסא שנה שלושים ואחת מס' 6 16.11.1900
  ב דרח כסלו תרסא שנה שלושים ואחת מס' 7 23.11.1900
  ח כסלו תרסא שנה שלושים ואחת מס' 8 30.11.1900
  כה כסלו תרסא שנה שלושים ואחת מס' 9 17.12.1900
  ב טבת תרסא שנה שלושים ואחת מס' 01 24.12.1900
  ט טבת תרסא שנה שלושים ואחת מס' 11 31.12.1900
  טז טבת תרסא שנה שלושים ואחת מס' 21 07.01.1901
  כג טבת תרסא שנה שלושים ואחת מס' 31 14.01.1901
  ה שבט תרסא שנה שלושים ואחת מס' 41 25.01.1901
  יב שבט תרסא שנה שלושים ואחת מס' 51 01.02.1901
  יט שבט תרסא שנה שלושים ואחת מס' 61 08.02.1901
  כז שבט תרסא שנה שלושים ואחת מס' 71 16.02.1901
  ג אדר תרסא שנה שלושים ואחת מס' 81 22.02.1901
  יג אדר תרסא שנה שלושים ואחת מס' 91 04.03.1901
  כא אדר תרסא שנה שלושים ואחת מס' 02 12.03.1901
  ה ניסן תרסא שנה שלושים ואחת מס' 12 25.03.1901
  יג ניסן תרסא שנה שלושים ואחת מס' 22 02.04.1901
  ז אייר תרסא שנה שלושים ואחת מס' 32 26.04.1901
  כא אייר תרסא שנה שלושים ואחת מס' 42 10.05.1901
  ג סיון תרסא שנה שלושים ואחת מס' 52 21.05.1901
  יג סיון תרסא שנה שלושים ואחת מס' 62 31.05.1901
  כז סיון תרסא שנה שלושים ואחת מס' 72 14.06.1901
  ד תמוז תרסא שנה שלושים ואחת מס' 82 21.06.1901
  יא תמוז תרסא שנה שלושים ואחת מס' 92 28.06.1901
  יח תמוז תרסא שנה שלושים ואחת מס' 03 05.07.1901
  כה תמוז תרסא שנה שלושים ואחת מס' 13 12.07.1901
  י אב תרסא שנה שלושים ואחת מס' 23 26.07.1901
  יז אב תרסא שנה שלושים ואחת מס' 33 02.08.1901
  כד אב תרסא שנה שלושים ואחת מס' 43 09.08.1901
  א אלול תרסא שנה שלושים ואחת מס' 53 16.08.1901
  ח אלול תרסא שנה שלושים ואחת מס' 63 23.08.1901
  יח אלול תרסא שנה שלושים ואחת מס' 73 03.09.1901
  כה אלול תרסא שנה שלושים ואחת מס' 83 09.09.1901
  כט אלול תרסא שנה שלושים ואחת מס' 93 13.09.1901
  ז תשרי תרסב שנה שלושים ושתים מס' 1 20.09.1901
  יד תשרי תרסב שנה שלושים ושתים מס' 2 27.09.1901
  כח תשרי תרסב שנה שלושים ושתים מס' 3 11.10.1901
  ה חשון תרסב שנה שלושים ושתים מס' 4 18.10.1901
  יב חשון תרסב שנה שלושים ושתים מס' 5 25.10.1901
  יט חשון תרסב שנה שלושים ושתים מס' 6 01.11.1901
  כו חשון תרסב שנה שלושים ושתים מס' 7 08.11.1901
  יא כסלו תרסב שנה שלושים ושתים מס' 8 22.11.1901
  יח כסלו תרסב שנה שלושים ושתים מס' 9 29.11.1901
  כה כסלו תרסב שנה שלושים ושתים מס' 01 06.12.1901
  ג טבת תרסב שנה שלושים ושתים מס' 11 13.12.1901
  י טבת תרסב שנה שלושים ושתים מס' 21 20.12.1901
  יז טבת תרסב שנה שלושים ושתים מס' 31 27.12.1901
  ב שבט תרסב שנה שלושים ושתים מס' 41 10.01.1902
  ט שבט תרסב שנה שלושים ושתים מס' 51 17.01.1902
  טז שבט תרסב שנה שלושים ושתים מס' 61 24.01.1902
  כג שבט תרסב שנה שלושים ושתים מס' 71 31.01.1902
  ט אדר א תרסב שנה שלושים ושתים מס' 81 16.02.1902
  טז אדר א תרסב שנה שלושים ושתים מס' 91 23.02.1902
  כג אדר א תרסב שנה שלושים ושתים מס' 02 02.03.1902
  יב אדר ב תרסב שנה שלושים ושתים מס' 12 21.03.1902
  כא אדר ב תרסב שנה שלושים ושתים מס' 22 30.03.1902
  יא ניסן תרסב שנה שלושים ושתים מס' 32 18.04.1902
  ב אייר תרסב שנה שלושים ושתים מס' 42 09.05.1902
  ט אייר תרסב שנה שלושים ושתים מס' 52 16.05.1902
  טז אייר תרסב שנה שלושים ושתים מס' 62 23.05.1902
  רח סיון תרסב שנה שלושים ושתים מס' 72 06.06.1902
  ח סיון תרסב שנה שלושים ושתים מס' 82 13.06.1902
  טו סיון תרסב שנה שלושים ושתים מס' 92 20.06.1902
  ה אב תרסב שנה שלושים ושתים מס' 03 08.08.1902
  יט אב תרסב שנה שלושים ושתים מס' 13 22.08.1902
  ג אלול תרסב שנה שלושים ושתים מס' 23 05.09.1902
  יז אלול תרסב שנה שלושים ושתים מס' 33 19.09.1902
  כט אלול תרסב שנה שלושים ושתים מס' 43 01.10.1902
  יד תשרי תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 1 15.10.1902
  ל תשרי תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 2 31.10.1902
  ז חשון תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 3 07.11.1902
  יד חשון תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 4 14.11.1902
  כא חשון תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 5 21.11.1902
  כח חשון תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 6 28.11.1902
  ה כסלו תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 7 05.12.1902
  יב כסלו תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 8 12.12.1902
  יט כסלו תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 9 19.12.1902
  כו כסלו תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 01 26.12.1902
  ג טבת תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 11 02.01.1903
  י טבת תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 21 09.01.1903
  כד טבת תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 31 23.01.1903
  ב שבט תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 41 30.01.1903
  טז שבט תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 51 13.02.1903
  כג שבט תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 61 20.02.1903
  ל שבט תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 71 27.02.1903
  ז אדר תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 81 06.03.1903
  יד אדר תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 91 13.03.1903
  כא אדר תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 02 20.03.1903
  כח אדר תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 12 27.03.1903
  ו ניסן תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 22 03.04.1903
  יג ניסן תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 32 10.04.1903
  כז ניסן תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 42 24.04.1903
  ד אייר תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 52 01.05.1903
  יא אייר תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 62 08.05.1903
  יח אייר תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 72 15.05.1903
  כה אייר תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 82 22.05.1903
  י סיון תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 92 05.06.1903
  כד סיון תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 03 19.06.1903
  א תמוז תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 13 26.06.1903
  טו תמוז תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 23 10.07.1903
  יד אב תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 33 07.08.1903
  כא אב תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 43 14.08.1903
  כח אב תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 53 21.08.1903
  ה אלול תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 63 28.08.1903
  יב אלול תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 73 04.09.1903
  יט אלול תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 83 11.09.1903
  כט אלול תרסג שנה שלושים ושלוש מס' 93 21.09.1903
  יד תשרי תרסד שנה שלושים וארבע מס' 1 05.10.1903
  כח תשרי תרסד שנה שלושים וארבע מס' 2 19.10.1903
  ה חשון תרסד שנה שלושים וארבע מס' 3 26.10.1903
  יב חשון תרסד שנה שלושים וארבע מס' 4 02.11.1903
  יט חשון תרסד שנה שלושים וארבע מס' 5 09.11.1903
  כו חשון תרסד שנה שלושים וארבע מס' 6 16.11.1903
  ד כסלו תרסד שנה שלושים וארבע מס' 7 23.11.1903
  יא כסלו תרסד שנה שלושים וארבע מס' 8 30.11.1903
  יח כסלו תרסד שנה שלושים וארבע מס' 9 07.12.1903
  ב טבת תרסד שנה שלושים וארבע מס' 01 21.12.1903
  ט טבת תרסד שנה שלושים וארבע מס' 11 28.12.1903
אין תאריך לועזי כג טבת תרסד שנה שלושים וארבע מס' 21 11.01.1904
  ח שבט תרסד שנה שלושים וארבע מס' 31 25.01.1904
  טו שבט תרסד שנה שלושים וארבע מס' 41 01.02.1904
  כט שבט תרסד שנה שלושים וארבע מס' 51 15.02.1904
  יג אדר תרסד שנה שלושים וארבע מס' 61 29.02.1904
  כ אדר תרסד שנה שלושים וארבע מס' 71 07.03.1904
  ה ניסן תרסד שנה שלושים וארבע מס' 81 21.03.1904
  יג ניסן תרסד שנה שלושים וארבע מס' 91 29.03.1904
  א דרח אייר תרסד שנה שלושים וארבע מס' 02 15.04.1904
  ז אייר תרסד שנה שלושים וארבע מס' 12 22.04.1904
  כא אייר תרסד שנה שלושים וארבע מס' 22 06.05.1904
  ה סיון תרסד שנה שלושים וארבע מס' 32 19.05.1904
  יג סיון תרסד שנה שלושים וארבע מס' 42 27.05.1904
  כ סיון תרסד שנה שלושים וארבע מס' 52 03.06.1904
  ד תמוז תרסד שנה שלושים וארבע מס' 62 17.06.1904
  יח תמוז תרסד שנה שלושים וארבע מס' 72 01.07.1904
  ג אב תרסד שנה שלושים וארבע מס' 82 15.07.1904
  יז אב תרסד שנה שלושים וארבע מס' 92 29.07.1904
  א אלול תרסד שנה שלושים וארבע מס' 03 12.08.1904
  טו אלול תרסד שנה שלושים וארבע מס' 13 26.08.1904
  כט אלול תרסד שנה שלושים וארבע מס' 23 09.09.1904
  יד תשרי תרסה שנה שלושים וחמש מס' 1 23.09.1904
  כח תשרי תרסה שנה שלושים וחמש מס' 2 07.10.1904
  ה חשון תרסה שנה שלושים וחמש מס' 3 14.10.1904
  יד חשון תרסה שנה שלושים וחמש מס' 4 23.10.1904
  יט חשון תרסה שנה שלושים וחמש מס' 5 28.10.1904
  ג כסלו תרסה שנה שלושים וחמש מס' 6 11.11.1904
  י כסלו תרסה שנה שלושים וחמש מס' 7 18.11.1904
  כד כסלו תרסה שנה שלושים וחמש מס' 8 02.12.1904
  ח טבת תרסה שנה שלושים וחמש מס' 9 16.12.1904
  כב טבת תרסה שנה שלושים וחמש מס' 01 30.12.1904
  יב אדר א תרסה שנה שלושים וחמש מס' 11 17.02.1905
  יט אדר א תרסה שנה שלושים וחמש מס' 21 24.02.1905
  יב אדר ב תרסה שנה שלושים וחמש מס' 31 19.03.1905
  יט אדר ב תרסה שנה שלושים וחמש מס' 41 26.03.1905
  כו אדר ב תרסה שנה שלושים וחמש מס' 51 02.04.1905
  ד ניסן תרסה שנה שלושים וחמש מס' 61 09.04.1905
  ט ניסן תרסה שנה שלושים וחמש מס' 71 14.04.1905
  יג ניסן תרסה שנה שלושים וחמש מס' 81 18.04.1905
  כג ניסן תרסה שנה שלושים וחמש מס' 91 28.04.1905
  ל ניסן תרסה שנה שלושים וחמש מס' 02 05.05.1905
  ז אייר תרסה שנה שלושים וחמש מס' 12 12.05.1905
  יד אייר תרסה שנה שלושים וחמש מס' 22 19.05.1905
  כא אייר תרסה שנה שלושים וחמש מס' 32 26.05.1905
  א סיון תרסה שנה שלושים וחמש מס' 42 04.06.1905
  ה סיון תרסה שנה שלושים וחמש מס' 52 08.06.1905
  יג סיון תרסה שנה שלושים וחמש מס' 62 16.06.1905
  כ סיון תרסה שנה שלושים וחמש מס' 72 23.06.1905
  כז סיון תרסה שנה שלושים וחמש מס' 82 30.06.1905
  ה תמוז תרסה שנה שלושים וחמש מס' 92 07.07.1905
  יא תמוז תרסה שנה שלושים וחמש מס' 03 14.07.1905
  כ תמוז תרסה שנה שלושים וחמש מס' 13 23.07.1905
  כח תמוז תרסה שנה שלושים וחמש מס' 23 31.07.1905
  ו אב תרסה שנה שלושים וחמש מס' 33 07.08.1905
  יד אב תרסה שנה שלושים וחמש מס' 43 15.08.1905
  כ אב תרסה שנה שלושים וחמש מס' 53 21.08.1905
  כח אב תרסה שנה שלושים וחמש מס' 63 29.08.1905
  ד אלול תרסה שנה שלושים וחמש מס' 73 04.09.1905
  יא אלול תרסה שנה שלושים וחמש מס' 83 11.09.1905
  יח אלול תרסה שנה שלושים וחמש מס' 93 18.09.1905
  כח אלול תרסה שנה שלושים וחמש מס' 04 28.09.1905
  ז תשרי תרסו שנה שלושים ושש מס' 1 06.10.1905
  יד תשרי תרסו שנה שלושים ושש מס' 2 13.10.1905
  כח תשרי תרסו שנה שלושים ושש מס' 3 27.10.1905
  ז חשון תרסו שנה שלושים ושש מס' 4 05.11.1905
  יב חשון תרסו שנה שלושים ושש מס' 5 10.11.1905
  יט חשון תרסו שנה שלושים ושש מס' 6 17.11.1905
  כו חשון תרסו שנה שלושים ושש מס' 7 24.11.1905
  ה כסלו תרסו שנה שלושים ושש מס' 8 03.12.1905
  י כסלו תרסו שנה שלושים ושש מס' 9 08.12.1905
  יז כסלו תרסו שנה שלושים ושש מס' 01 15.12.1905
  כז כסלו תרסו שנה שלושים ושש מס' 11 25.12.1905
  ד טבת תרסו שנה שלושים ושש מס' 21 01.01.1906
  יא טבת תרסו שנה שלושים ושש מס' 31 08.01.1906
  יט טבת תרסו שנה שלושים ושש מס' 41 16.01.1906
  כה טבת תרסו שנה שלושים ושש מס' 51 22.01.1906
  ג שבט תרסו שנה שלושים ושש מס' 61 29.01.1906
  יא שבט תרסו שנה שלושים ושש מס' 71 06.02.1906
  כ שבט תרסו שנה שלושים ושש מס' 81 15.02.1906
  כו שבט תרסו שנה שלושים ושש מס' 91 21.02.1906
  ד אדר תרסו שנה שלושים ושש מס' 02 01.03.1906
  יד אדר תרסו שנה שלושים ושש מס' 12 11.03.1906
  כב אדר תרסו שנה שלושים ושש מס' 22 19.03.1906
  רח ניסן תרסו שנה שלושים ושש מס' 32 27.03.1906
  ט ניסן תרסו שנה שלושים ושש מס' 42 04.04.1906
  יג ניסן תרסו שנה שלושים ושש מס' 52 08.04.1906
  כט ניסן תרסו שנה שלושים ושש מס' 62 24.04.1906
  ט אייר תרסו שנה שלושים ושש מס' 72 04.05.1906
  יט אייר תרסו שנה שלושים ושש מס' 82 14.05.1906
  כז אייר תרסו שנה שלושים ושש מס' 92 22.05.1906
  ה סיון תרסו שנה שלושים ושש מס' 03 29.05.1906
  יב סיון תרסו שנה שלושים ושש מס' 13 05.06.1906
  כא סיון תרסו שנה שלושים ושש מס' 23 14.06.1906
  כט סיון תרסו שנה שלושים ושש מס' 33 22.06.1906
  יב תמוז תרסו שנה שלושים ושש מס' 43 05.07.1906
  ב אב תרסו שנה שלושים ושש מס' 53 24.07.1906
  טז אב תרסו שנה שלושים ושש מס' 63 07.08.1906
  ו אלול תרסו שנה שלושים ושש מס' 73 27.08.1906
  י אלול תרסו שנה שלושים ושש מס' 83 31.08.1906
  יז אלול תרסו שנה שלושים ושש מס' 93 06.09.1906
  כד אלול תרסו שנה שלושים ושש מס' 04 14.09.1906
  כט אלול תרסו שנה שלושים ושש מס' 14 19.09.1906
  ח תשרי תרסז שנה שלושים ושבע מס' 1 27.09.1906
  יד תשרי תרסז שנה שלושים ושבע מס' 2 03.10.1906
  ב חשון תרסז שנה שלושים ושבע מס' 3 21.10.1906
  יא חשון תרסז שנה שלושים ושבע מס' 4 30.10.1906
  יז חשון תרסז שנה שלושים ושבע מס' 5 05.11.1906
  כה חשון תרסז שנה שלושים ושבע מס' 6 13.11.1906
  ו כסלו תרסז שנה שלושים ושבע מס' 7 23.11.1906
  יז כסלו תרסז שנה שלושים ושבע מס' 8 04.12.1906
  כה כסלו תרסז שנה שלושים ושבע מס' 9 12.12.1906
  ט טבת תרסז שנה שלושים ושבע מס' 01 26.12.1906
  טז טבת תרסז שנה שלושים ושבע מס' 11 02.01.1907
  כח טבת תרסז שנה שלושים ושבע מס' 21 14.01.1907
  ז שבט תרסז שנה שלושים ושבע מס' 31 22.01.1907
  יג שבט תרסז שנה שלושים ושבע מס' 41 28.01.1907
  כ שבט תרסז שנה שלושים ושבע מס' 51 04.02.1907
  כד שבט תרסז שנה שלושים ושבע מס' 61 08.02.1907
  א דרח אדר תרסז שנה שלושים ושבע מס' 71 14.02.1907
  ח אדר תרסז שנה שלושים ושבע מס' 81 21.02.1907
  יד אדר תרסז שנה שלושים ושבע מס' 91 28.02.1907
  כב אדר תרסז שנה שלושים ושבע מס' 02 08.03.1907
  כט אדר תרסז שנה שלושים ושבע מס' 12 15.03.1907
  ג ניסן תרסז שנה שלושים ושבע מס' 22 18.03.1907
  ז ניסן תרסז שנה שלושים ושבע מס' 32 22.03.1907
  יג ניסן תרסז שנה שלושים ושבע מס' 42 28.03.1907
  כח ניסן תרסז שנה שלושים ושבע מס' 52 12.04.1907
  ה אייר תרסז שנה שלושים ושבע מס' 62 19.04.1907
  יב אייר תרסז שנה שלושים ושבע מס' 72 26.04.1907
  יט אייר תרסז שנה שלושים ושבע מס' 82 03.05.1907
  כו אייר תרסז שנה שלושים ושבע מס' 92 10.05.1907
  ד סיון תרסז שנה שלושים ושבע מס' 03 17.05.1907
  יא סיון תרסז שנה שלושים ושבע מס' 13 24.05.1907
  יח סיון תרסז שנה שלושים ושבע מס' 23 31.05.1907
  כה סיון תרסז שנה שלושים ושבע מס' 33 07.06.1907
  ב תמוז תרסז שנה שלושים ושבע מס' 43 14.06.1907
  ט תמוז תרסז שנה שלושים ושבע מס' 53 21.06.1907
  טז תמוז תרסז שנה שלושים ושבע מס' 63 28.06.1907
  כג תמוז תרסז שנה שלושים ושבע מס' 73 05.07.1907
  רח אב תרסז שנה שלושים ושבע מס' 83 12.07.1907
  ח אב תרסז שנה שלושים ושבע מס' 93 19.07.1907
  טו אב תרסז שנה שלושים ושבע מס' 04 26.07.1907
  כב אב תרסז שנה שלושים ושבע מס' 14 02.08.1907
  כט אב תרסז שנה שלושים ושבע מס' 24 09.08.1907
  ו אלול תרסז שנה שלושים ושבע מס' 34 16.08.1907
  יג אלול תרסז שנה שלושים ושבע מס' 44 23.08.1907
  כ אלול תרסז שנה שלושים ושבע מס' 54 30.08.1907
  כז אלול תרסז שנה שלושים ושבע מס' 64 06.09.1907
  ה תשרי תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 1 13.09.1907
  יב תשרי תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 2 20.09.1907
  כו תשרי תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 3 04.10.1907
  ה חשון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 4 13.10.1907
  יג חשון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 5 20.10.1907
  כ חשון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 6 28.10.1907
  כז חשון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 7 04.11.1907
  ה כסלו תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 8 11.11.1907
  יד כסלו תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 9 20.11.1907
  כב כסלו תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 01 28.11.1907
  א טבת תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 11 06.12.1907
  ח טבת תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 21 13.12.1907
  יט טבת תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 31 24.12.1907
  כט טבת תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 41 03.01.1908
  י שבט תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 51 13.01.1908
  כא שבט תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 61 24.01.1908
  א אדר א תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 71 03.02.1908
  יב אדר א תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 81 14.02.1908
  כג אדר א תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 91 25.02.1908
  ג אדר ב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 02 06.03.1908
  יד אדר ב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 12 17.03.1908
  כד אדר ב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 22 27.03.1908
  ב ניסן תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 32 03.04.1908
  ה ניסן תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 42 06.04.1908
  ט ניסן תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 62 10.04.1908
  יב ניסן תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 72 13.04.1908
  יד ניסן תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 82 15.04.1908
  כג ניסן תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 92 24.04.1908
  כו ניסן תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 03 27.04.1908
  כח ניסן תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 13 29.04.1908
  א דרח אייר תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 23 01.05.1908
  ג אייר תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 33 04.05.1908
  ה אייר תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 43 06.05.1908
  ז אייר תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 53 08.05.1908
  י אייר תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 63 11.05.1908
  יב אייר תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 73 13.05.1908
  יד אייר תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 83 15.05.1908
  יז אייר תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 93 18.05.1908
  יט אייר תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 04 20.05.1908
  כא אייר תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 14 22.05.1908
  כד אייר תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 24 25.05.1908
  כו אייר תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 34 27.05.1908
  כח אייר תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 44 29.05.1908
  ב סיון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 54 01.06.1908
  ה סיון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 64 04.06.1908
  ט סיון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 74 08.06.1908
  יא סיון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 84 10.06.1908
  יג סיון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 94 12.06.1908
  טז סיון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 05 15.06.1908
  יח סיון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 15 17.06.1908
  כ סיון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 25 19.06.1908
  כג סיון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 35 22.06.1908
  כה סיון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 45 24.06.1908
  כז סיון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 55 26.06.1908
  ל סיון תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 65 29.06.1908
  ב תמוז תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 75 01.07.1908
  ד תמוז תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 85 04.07.1908
  ז תמוז תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 95 06.07.1908
  ט תמוז תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 06 08.07.1908
  יא תמוז תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 16 10.07.1908
  יד תמוז תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 26 13.07.1908
  טז תמוז תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 36 15.07.1908
  יח תמוז תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 46 17.07.1908
  כא תמוז תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 56 20.07.1908
  כג תמוז תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 66 22.07.1908
  כה תמוז תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 76 24.07.1908
  כח תמוז תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 86 27.07.1908
  רח אב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 96 29.07.1908
  ג אב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 07 31.07.1908
  ו אב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 17 03.08.1908
  ח אב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 27 05.08.1908
  י אב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 37 07.08.1908
  יג אב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 47 10.08.1908
  טו אב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 57 12.08.1908
  יז אב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 67 14.08.1908
  כ אב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 77 17.08.1908
  כב אב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 87 19.08.1908
  כד אב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 97 21.08.1908
  כז אב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 08 24.08.1908
  כט אב תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 18 26.08.1908
  א אלול תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 28 28.08.1908
  ד אלול תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 38 31.08.1908
  ו אלול תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 48 02.09.1908
  ח אלול תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 58 04.09.1908
  יא אלול תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 68 07.09.1908
  יג אלול תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 78 09.09.1908
  טו אלול תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 88 11.09.1908
גליון חסר, תאריך משוער יח אלול תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 98 14.09.1908
גליון חסר, תאריך משוער כ אלול תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 09 16.09.1908
גליון חסר, תאריך משוער כב אלול תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 19 18.09.1908
  כה אלול תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 29 21.09.1908
  כז אלול תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 39 23.09.1908
  כט אלול תרסח שנה שלושים ושמונה מס' 49 25.09.1908
  ד תשרי תרסט שנה שלושים ותשע מס' 1 29.09.1908
  ה תשרי תרסט שנה שלושים ותשע מס' 2 30.09.1908
  ז תשרי תרסט שנה שלושים ותשע מס' 3 02.10.1908
  יב תשרי תרסט שנה שלושים ותשע מס' 4 07.10.1908
  יד תשרי תרסט שנה שלושים ותשע מס' 5 09.10.1908
  כד תשרי תרסט שנה שלושים ותשע מס' 6 19.10.1908
  כו תשרי תרסט שנה שלושים ותשע מס' 7 21.10.1908
  כח תשרי תרסט שנה שלושים ותשע מס' 8 23.10.1908
  רח חשון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 9 26.10.1908
  ג חשון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 01 28.10.1908
  ה חשון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 11 30.10.1908
  ח חשון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 21 02.11.1908
  י חשון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 31 04.11.1908
  יב חשון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 41 06.11.1908
  טו חשון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 51 09.11.1908
  יז חשון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 61 11.11.1908
  יט חשון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 71 13.11.1908
  כב חשון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 81 16.11.1908
  כד חשון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 91 18.11.1908
  כו חשון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 02 20.11.1908
  כט חשון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 12 23.11.1908
  א כסלו תרסט שנה שלושים ותשע מס' 22 25.11.1908
  ג כסלו תרסט שנה שלושים ותשע מס' 32 27.11.1908
  ו כסלו תרסט שנה שלושים ותשע מס' 42 30.11.1908
  ח כסלו תרסט שנה שלושים ותשע מס' 52 02.12.1908
  י כסלו תרסט שנה שלושים ותשע מס' 62 04.12.1908
  יג כסלו תרסט שנה שלושים ותשע מס' 72 07.12.1908
  טו כסלו תרסט שנה שלושים ותשע מס' 82 09.12.1908
  יז כסלו תרסט שנה שלושים ותשע מס' 92 11.12.1908
  כ כסלו תרסט שנה שלושים ותשע מס' 03 14.12.1908
  כב כסלו תרסט שנה שלושים ותשע מס' 13 16.12.1908
  כד כסלו תרסט שנה שלושים ותשע מס' 23 18.12.1908
  כז כסלו תרסט שנה שלושים ותשע מס' 33 21.12.1908
  כט כסלו תרסט שנה שלושים ותשע מס' 43 23.12.1908
  א טבת תרסט שנה שלושים ותשע מס' 53 25.12.1908
  ד טבת תרסט שנה שלושים ותשע מס' 63 28.12.1908
  ו טבת תרסט שנה שלושים ותשע מס' 73 30.12.1908
  ח טבת תרסט שנה שלושים ותשע מס' 83 01.01.1909
  יא טבת תרסט שנה שלושים ותשע מס' 93 04.01.1909
  יג טבת תרסט שנה שלושים ותשע מס' 04 06.01.1909
  טו טבת תרסט שנה שלושים ותשע מס' 14 08.01.1909
  יח טבת תרסט שנה שלושים ותשע מס' 24 11.01.1909
  כ טבת תרסט שנה שלושים ותשע מס' 34 13.01.1909
  כב טבת תרסט שנה שלושים ותשע מס' 44 15.01.1909
  כה טבת תרסט שנה שלושים ותשע מס' 54 18.01.1909
  כז טבת תרסט שנה שלושים ותשע מס' 64 20.01.1909
  כט טבת תרסט שנה שלושים ותשע מס' 74 22.01.1909
  ג שבט תרסט שנה שלושים ותשע מס' 84 25.01.1909
  ה שבט תרסט שנה שלושים ותשע מס' 94 27.01.1909
  ז שבט תרסט שנה שלושים ותשע מס' 05 29.01.1909
  י שבט תרסט שנה שלושים ותשע מס' 15 01.02.1909
  יב שבט תרסט שנה שלושים ותשע מס' 25 03.02.1909
  יד שבט תרסט שנה שלושים ותשע מס' 35 05.02.1909
  יז שבט תרסט שנה שלושים ותשע מס' 45 08.02.1909
  יט שבט תרסט שנה שלושים ותשע מס' 55 10.02.1909
  כא שבט תרסט שנה שלושים ותשע מס' 65 12.02.1909
  כד שבט תרסט שנה שלושים ותשע מס' 75 15.02.1909
  כו שבט תרסט שנה שלושים ותשע מס' 85 17.02.1909
  כח שבט תרסט שנה שלושים ותשע מס' 95 19.02.1909
  א אדר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 06 22.02.1909
  ג אדר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 16 24.02.1909
  ה אדר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 26 26.02.1909
  ח אדר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 36 01.03.1909
  י אדר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 46 03.03.1909
  יב אדר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 56 05.03.1909
  יד אדר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 66 07.03.1909
  יט אדר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 76 12.03.1909
  כב אדר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 86 15.03.1909
  כד אדר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 96 17.03.1909
  כו אדר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 07 19.03.1909
  כט אדר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 17 22.03.1909
  ב ניסן תרסט שנה שלושים ותשע מס' 27 24.03.1909
  ד ניסן תרסט שנה שלושים ותשע מס' 37 26.03.1909
  ז ניסן תרסט שנה שלושים ותשע מס' 47 29.03.1909
  ט ניסן תרסט שנה שלושים ותשע מס' 57 31.03.1909
  יא ניסן תרסט שנה שלושים ותשע מס' 67 02.04.1909
  יד ניסן תרסט שנה שלושים ותשע מס' 77 05.04.1909
  כה ניסן תרסט שנה שלושים ותשע מס' 87 16.04.1909
  כח ניסן תרסט שנה שלושים ותשע מס' 97 19.04.1909
  ל ניסן תרסט שנה שלושים ותשע מס' 08 21.04.1909
  ב אייר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 18 23.04.1909
  ה אייר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 28 26.04.1909
  ז אייר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 38 28.04.1909
  ט אייר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 48 30.04.1909
  יב אייר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 58 03.05.1909
  יד אייר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 68 05.05.1909
  טז אייר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 78 07.05.1909
  יט אייר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 88 10.05.1909
  כא אייר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 98 12.05.1909
  כג אייר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 09 14.05.1909
  כו אייר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 19 17.05.1909
  כח אייר תרסט שנה שלושים ותשע מס' 29 19.05.1909
  רח סיון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 39 21.05.1909
  ד סיון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 49 24.05.1909
  ה סיון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 59 25.05.1909
  ח סיון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 69 28.05.1909
  יא סיון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 79 31.05.1909
  יג סיון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 89 02.06.1909
  טו סיון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 99 04.06.1909
  יח סיון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 001 07.06.1909
  כ סיון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 101 09.06.1909
  כב סיון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 201 11.06.1909
  כה סיון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 301 14.06.1909
  כז סיון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 401 16.06.1909
  כט סיון תרסט שנה שלושים ותשע מס' 501 18.06.1909
  ד תמוז תרסט שנה שלושים ותשע מס' 601 23.06.1909
  ו תמוז תרסט שנה שלושים ותשע מס' 701 25.06.1909
  ט תמוז תרסט שנה שלושים ותשע מס' 801 28.06.1909
  יא תמוז תרסט שנה שלושים ותשע מס' 901 30.06.1909
  יג תמוז תרסט שנה שלושים ותשע מס' 011 02.07.1909
  טז תמוז תרסט שנה שלושים ותשע מס' 111 05.07.1909
  כ תמוז תרסט שנה שלושים ותשע מס' 211 09.07.1909
  כז תמוז תרסט שנה שלושים ותשע מס' 311 16.07.1909
  ח אב תרסט שנה שלושים ותשע מס' 411 26.07.1909
  י אלול תרסט שנה שלושים ותשע מס' 511 27.08.1909
  טו אלול תרסט שנה שלושים ותשע מס' 611 01.09.1909
  יט אלול תרסט שנה שלושים ותשע מס' 711 05.09.1909
  כד אלול תרסט שנה שלושים ותשע מס' 811 10.09.1909
  כט אלול תרסט שנה שלושים ותשע מס' 911 15.09.1909
  ה תשרי תרע שנה ארבעים מס' 1 20.09.1909
בחוברת תאריך עברי ולועזי זהה לחוברת קודמת ה [צ"ל ח?] תשרי תרע שנה ארבעים מס' 2 23.09.1909
  יג תשרי תרע שנה ארבעים מס' 3 28.09.1909
  כו תשרי תרע שנה ארבעים מס' 4 11.10.1909
  כח תשרי תרע שנה ארבעים מס' 5 13.10.1909
  ל תשרי תרע שנה ארבעים מס' 6 15.10.1909
  ג חשון תרע שנה ארבעים מס' 7 18.10.1909
  ה חשון תרע שנה ארבעים מס' 8 20.10.1909
  ז חשון תרע שנה ארבעים מס' 9 22.10.1909
  י חשון תרע שנה ארבעים מס' 01 25.10.1909
  יב חשון תרע שנה ארבעים מס' 11 27.10.1909
  יד חשון תרע שנה ארבעים מס' 21 29.10.1909
  יז חשון תרע שנה ארבעים מס' 31 01.11.1909
  כד חשון תרע שנה ארבעים מס' 41 08.11.1909
  כח חשון תרע שנה ארבעים מס' 51 12.11.1909
  ד כסלו תרע שנה ארבעים מס' 61 17.11.1909
  ו כסלו תרע שנה ארבעים מס' 71 19.11.1909
  ט כסלו תרע שנה ארבעים מס' 81 22.11.1909
  יג כסלו תרע שנה ארבעים מס' 91 26.11.1909
  טז כסלו תרע שנה ארבעים מס' 02 29.11.1909
  כ כסלו תרע שנה ארבעים מס' 12 03.12.1909
  כז כסלו תרע שנה ארבעים מס' 22 10.12.1909
  ה טבת תרע שנה ארבעים מס' 32 17.12.1909
  יד טבת תרע שנה ארבעים מס' 42 26.12.1909
  כא טבת תרע שנה ארבעים מס' 52 02.01.1910
  כח טבת תרע שנה ארבעים מס' 62 09.01.1910
  ז שבט תרע שנה ארבעים מס' 72 17.01.1910
  טו שבט תרע שנה ארבעים מס' 82 24.01.1910
  כא שבט תרע שנה ארבעים מס' 92 31.01.1910
  כח שבט תרע שנה ארבעים מס' 03 07.02.1910
  ה אדר א תרע שנה ארבעים מס' 13 14.02.1910
  טז אדר א תרע שנה ארבעים מס' 23 25.02.1910
  כח אדר א תרע שנה ארבעים מס' 33 09.03.1910
  יג אדר ב תרע שנה ארבעים מס' 43 24.03.1910
  כח אדר ב תרע שנה ארבעים מס' 53 08.04.1910
  ו ניסן תרע שנה ארבעים מס' 63 15.04.1910
  יב ניסן תרע שנה ארבעים מס' 73 21.04.1910
  כז ניסן תרע שנה ארבעים מס' 83 06.05.1910
  ד אייר תרע שנה ארבעים מס' 93 13.05.1910
  יא אייר תרע שנה ארבעים מס' 04 20.05.1910
  יח אייר תרע שנה ארבעים מס' 14 27.05.1910
  כה אייר תרע שנה ארבעים מס' 24 03.06.1910
  ג סיון תרע שנה ארבעים מס' 34 10.06.1910
  י סיון תרע שנה ארבעים מס' 44 17.06.1910
  יז סיון תרע שנה ארבעים מס' 54 24.06.1910
  כד סיון תרע שנה ארבעים מס' 64 01.07.1910
  א תמוז תרע שנה ארבעים מס' 74 08.07.1910
  ח תמוז תרע שנה ארבעים מס' 84 15.07.1910
  טו תמוז תרע שנה ארבעים מס' 94 22.07.1910
  כד תמוז תרע שנה ארבעים מס' 05 31.07.1910
  ב אב תרע שנה ארבעים מס' 15 07.08.1910
  י אב תרע שנה ארבעים מס' 25 15.08.1910
  יז אב תרע שנה ארבעים מס' 35 22.08.1910
  כח אב תרע שנה ארבעים מס' 45 02.09.1910
  י אלול תרע שנה ארבעים מס' 55 14.09.1910
  כד אלול תרע שנה ארבעים מס' 65 28.09.1910
  כט אלול תרע שנה ארבעים מס' 75 02.10.1910
  יד תשרי תרעא שנה ארבעים ואחת מס' 1 17.10.1910
  ב חשון תרעא שנה ארבעים ואחת מס' 2 04.11.1910
  טז חשון תרעא שנה ארבעים ואחת מס' 3 18.11.1910
  כח חשון תרעא שנה ארבעים ואחת מס' 4 30.11.1910
  ח כסלו תרעא שנה ארבעים ואחת מס' 5 09.12.1910
  כד כסלו תרעא שנה ארבעים ואחת מס' 6 25.12.1910
  א טבת תרעא שנה ארבעים ואחת מס' 7 01.01.1911
  יג טבת תרעא שנה ארבעים ואחת מס' 8 13.01.1911
  כה טבת תרעא שנה ארבעים ואחת מס' 9 25.01.1911
  גליון חסר, תאריך משוער 24 שנה ארבעים ואחת מס' 01 כו שבט תרעא 42 פברואר.02.1911
  ט אדר תרעא שנה ארבעים ואחת מס' 11 09.03.1911

צור קשר | מידע למשתמש | חזרה לעמוד ראשי


בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל
Jewish National and University Library, David and Fela Shapell Family Digitization Project