אוצרות בית הספרים                                                     
 
b             
מבואות כרך ב כרך א About
 
 

מאמרים אלה הופיעו לראשונה ב"כרך המבואות" בעריכת מלאכי בית-אריה כחלק ממהדורת פקסימילה של המחזור (ואדוז, Cyelar, 1985). המאמרים מופיעים באתר זה באישור מחבריהם.

מלאכי בית אריה
מחזור וורמס – תולדותיו ותכונותיו הפאליאוגרפיות

עזרא פליישר
תפילה ופיוט במחזור וורמיישא

בצלאל נרקיס
האיורים במחזור וורמס: תיאור ואיקונוגרפיה

עליזה כהן-מושלין
הסגנון האמנותי של מחזור וורמס

עליזה כהן-מושלין
תוספות למחזור וורמס

איורים השוואתיים

אילן אלדר
ניקודו של מחזור וורמייזא

חנא שמרוק
הברכה המחורזת ביידיש קדומה במחזור וורמס

אוטו וכטר
שיקום העמודים המאוירים של מחזור וורמס