ניוטון, גדול הפיסיקאים שבכול הזמנים, מתגלה כאן באור חדש. כתבי היד של ניוטון באוסף זה, מאוצרות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, עוסקים בפרשנות המקרא, במבנה המשכן והמקדש, בחישובי קץ הימים, באלכימיה ובהיסטוריה עתיקה.

This exhibition sheds new light on Isaac Newton, the greatest physicist of all times. The manuscripts of this collection, one of the treasures of the Jewish National and University Library, discuss Biblical interpretation, the architecture of the Jewish Temple, ancient history, alchemy and the Apocalypse.
Enter כניסה