כל המידע בעמודים אלה (פרט למקרים בהם מצוין אחרת) נמצא במסגרת זכויות היוצרים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.

המפות המקוריות המוצגות באתר זה, כמו גם התמונות הדיגיטליות, שייכות לאוסף ערן לאור בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי שבאוניברסיטה העברית בירושלים.

שימוש בתמונות, כמו גם הכפלתן ושעתוקן, חלקית או בשלמותן, במתכונת אלקטרונית או בהדפסה על נייר מוגבל לשימוש פרטי, מחקרי או מדעי בלבד. במקרה של שימוש בחומר יש לציין את מקורו כדלקמן:

"בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל, אוסף המפות ע"ש ערן לאור האוניברסיטה העברית בירושלים".

המבקשים להשתמש או להשיג עותקים של מפות בפורמט אלקטרוני ישירות מן האתר או ע"י קבלת תקליטור עם סריקה באיכות גבוהה לצורך שימוש מסחרי צריכים לקבל רשות בכתב מבעלי הזכויות.

בדבר פרטים יש לפנות לאוסף המפות ע"ש לאור בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.